ITK aastaraamat

Asutamisest

IT Kolledži loomise idee sündis 1999. aasta suvel Tallinnas Sonera OY ja Eesti Telekomi korraldatud seminaril „Teleakadeemia”. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool tutvustasid ideed haridusministrile, kes moodustas septembris 1999 IT Kolledži käivitamiseks töörühma. 29. detsembril 1999 sõlmiti Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse asutajate Haridusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, AS Eesti Telekomi ja MTÜ Eesti Arvutifirmade Assotsiatsiooni vahel kokkulepe IT Kolledži asutamiseks.

29. märtsil 2000 loodi IT Kolledži haldamiseks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus ning 17. mail 2000 väljastati Eesti Infotehnoloogia Kolledžile esimene koolitusluba.

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse asutajateks on:

• Eesti Vabariik (Haridus- ja Teadusministeerium esinduses)

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Eesti Telekom AS

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

IT Kolledž on Eesti esimene rakenduslik IT kõrgkool, mis pakkus alustades Infotehnoloogia süsteemide õppekaval kolmeaastast diplomiõpet kahel erialal: IT süsteemide arendus ja IT süsteemide administreerimine. Täna on kolledžis võimalik õppida kolmel õppekaval päevases, õhtuses ja kaugõppes. 2003/2004 õppeaastal lisandus õppekava Infosüsteemide analüüs ja 2004/2005 õppeaastal avati Tehnosuhtluse õppekava, mille EIK Nõukogu otsustas 2011. aastal sulgeda, kuna nende spetsialistide nõudlus oli võrreldes teiste õppekavade spetsialistidega oluliselt vähenenud.

2000. aasta 1. septembril rääkis avaaktusel kolledži esimene rektor Kalle Tammemäe värskelt õppima tulnud tudengitele, et nende õlgadel on suur vastutus kujundada mitte ainult IT Kolledži tulevikku, vaid teha ajalugu kogu infotehnoloogia ärisektoris. Kalle Tammemäe andis oma esimeses avakõnes üliõpilastele mõista, et IT Kolledžisse õppima tulles tuleb siin hakkama saamiseks teha usinasti tööd. Oma neljateistkümne aasta taguses kõnes innustas äsja ametisse astunud rektor tudengeid õppima ja pidevaks juurde- ja ümberõppeks valmis olema.