ITK aastaraamat

Stipendiumiprogramm

Stipendiumiprogramm sai alguse IT Kolledžis juba esimesel vastuvõtuperioodil 2000. aasta suvel. Programmi eesmärgiks oli soov toetada andekaid noori info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase rakenduskõrghariduse omandamisel IT Kolledžis.

Aastatel 2001 – 2004 oli Kolledži üliõpilastel võimalik saada nii täisstipendiumi kui ka osalist stipendiumi õppemaksu tasumiseks. Alates aastast 2004 sai stipendiumiprogrammi eesmärgiks pigem üliõpilaste täiendav toetamine sõltumata tudengi kohustusest tasuda õppemaksu. Lisandunud on ka stipendiumid, mille eesmärgiks on üliõpilaste toetamine erialastel võistlustel osalemisel või intensiivõppe kursustel. Stipendiume eraldatakse avalike konkursside alusel ja igal konkursil on oma eripära ning kandideerimistingimused. Konkursid kuulutatakse välja IT Kolledži kodulehel, postiloendites ja teadetetahvlitel.

Stipendiumid perioodil 2004-2014

Stipendiumipartnerite poolt eraldatud stipendiumite suuruseks on valdavalt 1500 eurot semestris, ühekordsed stipendiumid edukate tudengite tunnustamiseks on väiksemad.

2013/2014 õppeaastal paraku mõnevõrra vähenes stipendiumipartnerite arv, kuid heameel on tänada siinjuures meie pikaajalisi stipendiumipartnerid: EMT AS, Elion Ettevõtted AS, Tallinna linn, Hansab Grupp (Ellore OÜ),
kes eraldasid üliõpilastele 12 stipendiumi kogusummas ligi 17 tuhat eurot. Stipendiumipartnerite hulka on tagasi tulnud – AS Baltic Computer Systems, kes esimest korda pani välja stipendiumi IT Kolledži tudengitele 2011 aastal.

Traditsiooniliselt on igal õppeaastal tunnustanud Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) poolt parima lõputöö kirjutajat ja sellel õppeaastal pälvis stipendiumi IT süsteemide arenduse õppekava vilistlane Marju Ignatjeva, kelle lõputöö – Tarkvaraprojekti arenduse ja testimise taristu automatiseerimine Cybernetica AS-i näitel – lahendab olulisi tarkvara kvaliteediga seonduvaid probleeme.

Õppeaastat jääb meenutama ka uute stipendiumiliikide lisandumine. Seoses kõrgharidusreformiga said alates 2014 aasta jaanuarist kandideerida esmakursuslased kümnele riiklikule stipendiumile – tulemusstipendium, mille määramise aluseks oli eelkõige üliõpilase edukus õpingutes ja läbitud õppekava maht.

Kuna stipendium on üliõpilastele oluliseks toetuseks õpingutele keskendumisel, siis tulenevalt stipendiumite arvu vähenemisest on keskmine konkurss ühele stipendiumile sel aastal veelgi kasvanud – 9,75 (st rohkem kui 9 tudengit ühe stipendiumi kohta). 2013/2014 õppeaasta stipendiaadid:

 • Õppekava IT süsteemide arendus:  
  Veiko Vainu , Ranno Rass, Lennart Ploom, Mihkel Kivisild, Tanel Peet, Meri-Kris Jaama, Den-Daniel Dobrus, Tauri Metsoja, Einar Kivisalu
 • Õppekava IT süsteemide administreerimine: 
  Sten Aus, Indrek Mitt, Üllar Seerme

 

Tulenevalt Erasmus programmi perioodi lõppemisest toimus sellel õppeaastal vaid üks rahvusvaheline intensiivkursus – „PROMAND – Programmind Mobile Applications for Android System“, millel osalemiseks eraldati stipendium järgmistele üliõpilastele:

Ranek Runthal, Fred-Marten Mihkelsoo, Marika Mäemets.

Lõpetuseks veel mõned mõtted stipendiaatidelt:

 • Olen selle semestriga rahul sellepärast, et otsustasin osa võtta intensiivkursusest, mis oli kasulik väga mitmel moel. Tagasi mõeldes olen suhteliselt kindel, et ilma stipendiaadi staatuseta poleks ma osa võtnud.
 • Olen arenenud väga palju. Tänu luksusele tegeleda ainult õppimisega, olen koolist enda jaoks välja pigistanud nii palju, kui suudan.
 • Stipendiumi saamine tõstis minu enesekindlust ning väga suurel määral kohusetunnet õppimisse.
 • Stipendium võimaldas mulle rahalist vabadust ning on näidanud potentsiaalsetele tööandjatele, et minu õpingute tulemusi on tunnustatud.
 • Keskendusin CCNP Advanced Routing ainele ja tegin sertifikaadieksami. Tulemus oli 918/1000.

 

Merle Varendi
IT Kolledži kvaliteedijuht
Stipendiumiprogrammi koordinaator