ITK aastaraamat

IT süsteemide administreerimine

 • Sten Aus, cum laude

  Tõrkesiirdevõimalusega virtualiseerimislahenduse loomine Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgus

 • Risto Bristol

  Virtuaalsed marsruuterid serverikeskuses Infinity Works OÜ näitel

 • Andres Elliku

  Sissetungi tuvastuse süsteemi e-õppematerjalide loomine Eesti Infotehnoloogia Kolledžile

 • Argo Ellisson

  Korterelamu soojussüsteemi reguleerimine Raspberry Pi abil

 • Sergei Gorjunov

  Eesti Infotehnoloogia Kolledži infotabloo versiooniuuendus

 • Kalle Kadakas

  Virtuaalprivaatvõrkude tunnelite lõpp-punkti migratsioon suurettevõtte näitel

 • Carolys Kallas

  Virtuaalpärandi haldamise portaali pilvepõhise platvormi valimine ja administreerimise mudelite väljatöötamine

 • Alfi Kannus

  iPadi haldussüsteem Põhja-Eesti Regionaalhaigla näitel

 • Dmitri Keler

  Operatsioonisüsteemi järelvalveta paigaldamise lahendus

 • Kristian Kivimägi

  Turvanõuetele vastavate IT-siseteenuste projekteerimine väikeettevõttes

 • Ivar Krustok

  Virtualiseerimise kaasajastamine OMD Eesti näitel

 • Marko Kurs

  Süsteemide ja tarkvara keskhalduse rakendamine Rahandusministeeriumi valitsemisalas

 • Kaarel Kuurmann

  E-posti teenuse migratsioon Exchange Server 2003 versioonilt Exchange Server 2013 versioonile Euroapteek OÜ näitel

 • Reimo Lepp

  Infosüsteemi migratsioon AS-i Linette näitel

 • Martin Leppik

  MySQL andmebaasi klastri parendamine suurettevõtte näitel

 • Chris Liebert

  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse õppeinfosüsteemi käideldavuse tõstmine

 • Urmo Lihten

  e-Kiirabi mobiilsete tööjaamade halduslahendus

 • Iti Liivik

  OÜ Palmse Mehaanikakoda tootmise juhtimise infosüsteemi projekteerimine

 • Kaido Loonurm

  Transaktsionaalse andmebaasi replikeerimine keskmise suurusega ettevõttes

 • Dineta Mahno

  Monitooringusüsteemi rakendamine suurettevõtte näitel

 • Grete Maisla

  Serveriruumide konsolideerimine FCR Media AS-i näitel

 • Liis Mironova

  IT-protsessihaldustarkvara valikukriteeriumid Riigi Infosüsteemi Ameti näitel

 • Klaid Mägi

  Infoturbe struktuuri loomine Rahandusministeeriumi valitsemisala näitel

 • Mikk Mähar

  Keskse logihalduslahenduse rakendamine AS-is Sertifitseerimiskeskus

 • Artur Mölter

  Keskse halduslahenduse juurutamine Windows süsteemidele Enics Eesti AS-i näitel

 • Oliver Naaris

  Maksekaartide tööstuslikule andmeturbestandardile vastava avaliku pilve lahenduse loomine konfiguratsioonihaldusvahendeid kasutades

 • Mario Pauskar

  Andmete kogumise ja analüüsi süsteem tootmisettevõttele

 • Heiki Pikker

  Kasutajate kaitsmine soovimatute sõnumite eest

 • Piia Ploovits

  Kaugloetavate arvestite andmetöötluse probleemistiku analüüs

 • Priit Pääsukene

  Serverite koormuse ühtlustamine ja tõrgete mõju vähendamine vabavaraliste vahenditega

 • Frederick Rang

  Windows-operatsioonisüsteemi uuendamine hulgipaigalduse meetodil Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi näitel

 • Rünno Reinu

  IT-teenuste talitluspidevuse haldus Eesti E-tervise Sihtasutuses

 • Lauri Rüütli

  Klienditeeninduse protsesside väljatöötamine ettevõtte näitel

 • Teet Saar

  E-posti teenuse migreerimine MS Exchange Server 2003 versioonilt MS Exchange Server 2013 versioonile ettevõttes Telegrupp AS

 • Tarmo Suurmägi

  iPad’i haldussüsteem Tartu Erakooli näitel

 • Harri Uljas

  Sertifikaadipõhise isikutuvastuse kasutamise vajalikkus ettevõtte traadita võrkudes

 • Aarne Vasarik

  Ühtne võrguinfrastruktuuri disain keskmise suurusega avalikele asutustele

 • Janar Viidermets

  Arendus- ja testkeskkondade loomine konfiguratsioonihalduse abil