ITK aastaraamat

2013-2014 tähtsündmused

20. juunil 2014 toimus Eesti Infotehnoloogia Kolledži XII lennu lõpuaktus, kus anti pidulikult kätte diplomid 76-le lõpetajale (Uudis: IT Kolledži lõpetas XII lend, tunnustati õppejõude ja toetajaid).

XII lennu lõpuaktus 20. juunil 2014 Rahvusooper Estonia teatrisaalis

XII lennu lõpuaktus 20. juunil 2014 Rahvusooper Estonia teatrisaalis

 

IT Kolledži diplomi kiitusega (cum laude) pälvisid IT süsteemide administreerimise õppekaval Sten Aus, IT süsteemide arenduse õppekaval Einar Kivisalu ja Andre Tšernikov ning Infosüsteemide analüüsi õppekaval Jako Tinkus.

XII lennu cum laude lõpetanud: Sten Aus, Einar Kivisalu, Andre Tšernikov Jako Tinkus

XII lennu cum laude lõpetanud: Sten Aus, Einar Kivisalu, Andre Tšernikov Jako Tinkus

 

20. juunil 2014 andis IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa IT Kolledži pidulikul lõpuaktusel üle IT Kolledži Aasta Toetaja 2013 tiitli headele partneritele – EMT ja Elion Ettevõtted – pikaajalise koostöö ja olulise panuse eest kolledži arengusse. Aasta toetaja tiitli võttis vastu Enn Saar Elion Ettevõtted AS-st.

IT Kolledži Aasta Toetaja 2013 tiitli üleandmine

IT Kolledži Aasta Toetaja 2013 tiitli üleandmine

 

Lõpuaktusel tunnustati ka parimaid õppejõude: IT Kolledži Aasta Õppejõud 2014 on Margus Ernits, IT Kolledži suurepärased õppejõud 2013/2014 õppeaastal on Kaido Kikkas ja Kristiina Hakk ja IT Kolledži parim külalisõppejõud 2013/2014 õppeaastal on Alar Krist.

IT Kolledži õppejõudude ja Aasta Toetaja tunnustamine

IT Kolledži õppejõudude ja Aasta Toetaja tunnustamine

 

IT Kolledzi õppejõud Kristiina Hakk, Kaido Kikkas, Margus Ernits

IT Kolledzi õppejõud Kristiina Hakk, Kaido Kikkas, Margus Ernits

 

IT Kolledži lõpetas XII lend, tunnustati õppejõude ja toetajaid.

10. – 13. juunil 2014 toimusid IT Kolledžis diplomitööde kaitsmised.

17. mail 2014 oli IT Kolledži 14. sünnipäev, mida tähistati läbi aastate säilinud traditsioonide kohaselt ühise – tudengid, õppejõud, töötajad, külalised – kohupiima-martsipanitordi söömise ja limonaadi joomisega.

2014. aasta maikuus liitus Eesti Infotehnoloogia Kolledž EENeti kaudu rändluse projektiga eduroam (education roaming), mis võimaldab teadus- ja hariduskogukondade kasutajatele turvalist ja vaba juurdepääsu internetile kõigis projektiga ühinenud asutustes.

22. – 23. mail 2014 toimus IT Kolledžis Cisco Networking Academy 2014 konverents.

3. mail 2014 toimusid IT Kolledžis “Teeme ära!” ettevõtmise raames vabavabaratalgud – ehk soovijatele näidati vabatarkvara võlusid ja toimus Estobuntu paigaldamine. Kuna ettevõtmine osutus sedavõrd populaarseks, siis suure huvi tõttu korraldati 24. mail vabavara jätkutalgud.

29. aprillil 2014 toimus IT Kolledžis Estonian ICT Week raames Tech Sisters üritus. MTÜ Tech Sisters asutajate seas on IT Kolledži vilistlased Janika Liiv ja Katrin Loodus, kes on ühtlasi IT Kolledži õppejõud.

30. märts – 12. aprill 2014 toimus IT Kolledžis rahvusvaheline Erasmus intensiivkursus „Deploying IT Infrastructure Solutions“, mille peamine eesmärk oli luua IT tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete ülesannete lahendamisel rahvusvahelistes meeskondades. Kahe nädala jooksul lahendasid 21 välistudengit Kreekast, Soomest, Leedust, Saksamaalt ja 3 tudengit Eestist viis elulist IT ülesannet, mille olid välja pakkunud ettevõte Bang&Olufsen, Tartu Linnavalitsus koostöös e-Riigi Akadeemiaga ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž. Intensiivkursuse tulemuste avalik presenteerimine toimus 10. aprillil 2014.

1. aprillil 2014 ilmus naljauudis „IT Kolledži meemitehnoloogia vastavatud laboris töötatakse välja tehisnõmeduse algoritmi“, mis oli järg aasta varem ilmunud uudisele „IT Kolledž avab Eestis uudse IT juhmimise magistriõppekava“, mis pälvis erakordselt palju tähelepanu.

20. märtsil 2014 toimus IT Kolledžis Uudishimupäev, kus kõigil huvilistel oli võimalik tutvuda õppimisvõimaluste ja õppehoonega. Toimusid ka töötoad, kus iga huviline sai õppida arvutikaablit punuma ja wifi võrku ehitama. IT Kolledži Robootikaklubi liikmed korraldasid “Mutukate meisterdamise töötoa”, kus õpetati kuidas meisterdada väike hambaharja robot. Samuti õpetasid IT Kolledži Robootikaklubi liikmsed sumoroboteid programmeerima, töötuba lõppes sumorobotite vahelise turniiriga.

IT Kolledži õppejõud Truls T. Ringkjob õpetab uudishimulikke arvutikaablit punuma

IT Kolledži õppejõud Truls T. Ringkjob õpetab uudishimulikke arvutikaablit punuma

 

Sumorobotite programmeerimise töötuba

Sumorobotite programmeerimise töötuba

 

14.-15. märts 2014 osalesid IT Kolledži tudengid neljandat aastat toimuval IT ÖÖ-l, korraldades otseülekannet ja juhendades noori üle Eesti erinevates noortekeskustes. IT ÖÖ teema oli “Eile, täna, homme – IT 2030”. Noortekeskustes üle Eesti mõtlesid noored, milline on meie tulevik seoses IT-ga, miks IT on põnev ja kuidas on see seotud teiste eluvaldkondadega ning miks tasub IT-d õppida. Samuti saadi erinevate töötubade ja koolituste käigus uusi oskusi ja kogemusi. Ajurünnakute tulemusena, milline võiks olla IT tulevik aastal 2030, valminud ideed vormistati taasesitatava meediana (audio, video, plakat, tekst, esitlus jne), mida saab vaadata startit.ee Facebook´i lehelt. IT ÖÖ-d juhiti IT Kolledži stuudiost, kust tehti reaalajas lülitusi osalevatesse keskustesse.

IT ÖÖ 2014 telestuudio IT Kolledžis

IT ÖÖ 2014 telestuudio IT Kolledžis

 

IT ÖÖ 2014 IT Kolledžis

IT ÖÖ 2014 IT Kolledžis

 

IT ÖÖ 2014 IT Kolledžis

IT ÖÖ 2014 IT Kolledžis

 

IT Kolledži maskott Tux osales IT ÖÖ-l 2014 IT Kolledžis

IT Kolledži maskott Tux osales IT ÖÖ-l 2014 IT Kolledžis

 

2014. aasta märtsis valmis Eesti Infotehnoloogia Kolledži uus logo, mis on üks osa Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ühtsest visuaalsest identiteedist, märgisüsteemist. Uue visuaalse identiteedi autor on loovagentuur AKU disainerid Alari Orav ja Kaarel Kala.

IT Kolledži uus logo

IT Kolledži uus logo

 Eesti Infotehnoloogia Kolledži logoversioonid

Eesti Infotehnoloogia Kolledži logoversioonid

 

IT Kolledži logo ühendab endas märgisüsteemi/sümbolit, mis põhineb “H“-tähe ja numbri märgi ehk „hashtagi“ kombinatsioonist ning tuleneb Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) logost. Dünaamiline märk, mis sümboliseerib hariduse ja infotehnoloogia kokkupuutepunkti kontsentreeritud pühendumust. IT Kolledži põhivärvid on sinine ja helesinine ning HITSA põhivärvid on sinine ja roheline, mis sümboliseerivad hariduse traditsioone ning infotehnoloogia innovaatilisust.

5. veebruaril 2014 otsustas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu kinnitada IT Kolledži hindamisaruande ja viia läbi järgmine IT Kolledži õppekavade kvaliteedi hindamine 7 aasta pärast – IT Kolledži õppekavade kvaliteet tunnistati nõuetele vastavaks. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine on välishindamine, mille käigus hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuundadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž läbis edukalt informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kvaliteedihindamise. IT Kolledž on hetkel ainuke kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja kõikide õppekavade kvaliteedi hindamise, saades rahvusvahelistelt hindamisekspertidelt positiivse hinnangu mõlemas hindamisprotsessis.

IT Kolledž on esimene kõrgkool Eestis, kes on edukalt läbinud institutsionaalse akrediteerimise ja õppekavade kvaliteedi hindamise

11. veebruaril 2014 rahvusvahelisel Turvalise Interneti päeval rääkisid IT Kolledži õppejõud Margus Ernits ja Kaido Kikkas kõigile huvilistele IT turvalisusest. IT Kolledži õppejõud soovisid Turvalise Interneti päeval iga arvuti ja interneti kasutaja tähelepanu juhtida enda ja oma lähedaste käitumisele ja turvalisusele küberruumis.

31. jaanuar 2014 asutati MTÜ Eesti Infotehnoloogia Kolledži Vilistlaskogu, mille eesmärk on IT Kolledži vilistlaste ja tudengite ühendamine, ühistegevuste ja koolituste korraldamine ning IT Kolledži hariduse propageerimine.

IT Kolledži Vilistlaskogu asutajaliikmed: Klemens-Augustinus Kasemaa, Erki Põldma, Doris Viikholm, Kristo Kaasan, Kert Valbert

IT Kolledži Vilistlaskogu asutajaliikmed: Klemens-Augustinus Kasemaa, Erki Põldma, Doris Viikholm, Kristo Kaasan, Kert Valbert

21. ja 22. jaanuaril 2014 toimusid IT Kolledžis diplomitööde kaitsmised.

2013/2014 õppeaasta IT Kolledži jõulutervitus

2013. aasta sügissemestril jätkus IT Kolledži ja Proact Estonia koostöö andmesalvestuse valdkonnas, mis sai alguse TUUMIK projekti raames, mille eesmärk on suurendada ettevõtete kaasatust IT Kolledži tegevusse. Käesoleva koostöö eesmärk on laiendada koostöös ettevõtjatega õppeaine „Andmesalvestustehnoogiad“ õpetamise võimalusi. Õppeaine annab ülevaate erinevatest tänapäevastest suure mahuliste andmete salvestamise ja haldamise tehnoloogiatest. Ainet läbis sügissemestril IT Kolledžis ca 30 IT süsteemide administreerimise õppekava tudengit.

21. novembril 2013 toimus IT Kolledžis Partnerpäev – Õppimine töökeskkonnas õppekava osana, mille fookuses oli seekord IT Kolledži tudengite õppimine ettevõttepraktika käigus. Partnerpäeval osalesid ettevõtete esindajaid, kes soovisid kaasa rääkida tudengite praktika korralduse tõhustamisest ettevõtetes.

IT Kolledži Partnerpäev

IT Kolledži Partnerpäev

 

IT Kolledži Partnerpäev

IT Kolledži Partnerpäev

 

22. novembril 2013 pidas tarkvaraettevõtja Justin Fidler IT Kolledžis avaliku loengu teemal “IT ettevõtete võimalused turuniši leidmiseks”.

29. – 30. novembril 2013 osales IT Kolledž noorte infomessil Teeviit 2013, kus esines ka IT Kolledži bänd Can’t.C#.

IT Kolledži boks noorte infomessil Teeviit 2013

IT Kolledži boks noorte infomessil Teeviit 2013

 

16. – 17. novembril 2013 toimus Robotex 2013, kus IT Kolledži Robootikaklubi robotid võistlesid jalgpalli võistlusel. IT Kolledžit esindasid võistkonnad: Peeter robotiga „Imelik“, Neve robotiga „Neve 4“ ja Palmer robotiga „Suslik“. IT Kolledži võistkondade juhendaja oli Valdur Kaldvee. Lisaks korraldasid IT Kolledži Robootikaklubi liikmed Robotexil kaks sumorobotite töötuba tüdrukutele.

15. novembril 2013 jõudis lõpuni projekt „Sardsüsteemide arenduse töökohtade loomine EIK robootikalaborisse“, mille raames loodi IT Kolledži robootikalaborisse kolm töökohta, mis on varustatud vajalike seadmete, tööriistade ning materjalidega sardsüsteemide arendamiseks. IT Kolledži robootikalaborisse loodi uued töökohad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse programmi Tiigriülikool toel. „Loodud töökohad on leidnud juba rakendust rahvusvaheliseks robootikavõistluseks Robotex 2013 ettevalmistamisel,“ märkis IT Kolledži õppejõud Margus Ernits. „Alates 2013/2014 õppeaasta kevadsemestrist on võimalus teostada sardsüsteemide loomisega seotud projekte õppeainetes Projekt 1 ja Projekt 2. Lisaks on võimalik kevadsemestril toimuval intensiivõppenädalal lahendada sardsüsteemide arendamisega seotud ülesandeid või rakendada võimalusi diplomitöö tegemisel. Ka annavad uued töökohad võimaluse korraldada robootikalaboris koolitusi ja töötubasid.“

10. oktoobril 2013 toimus IT Kolledži avalike loengute sarjas 33. loeng. IT Kolledži vilistlane ning kunstnik Varvara Guljajeva ja kunstnik, disainer ning loov programmeerija Mar Canet pidasid avaliku loengu teemal “Unexpected Ways How IT Meets Art”. Loengut modereeriis IT Kolledži õppejõud Indrek Rokk.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) läbis edukalt institutsionaalse akrediteerimise. 11. septembril 2013 võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu vastu otsuse – akrediteerida Eesti Infotehnoloogia Kolledž seitsmeks aastaks.

EKKA Kvaliteedimärk

EKKA Kvaliteedimärk

EKKA kvaliteedimärgi omistab kõrgkoolile EKKA hindamisnõukogu võttes vastu institutsionaalse akrediteerimise otsuse akrediteerida kõrgkool seitsmeks aastaks ilma kõrvaltingimuseta. Kvaliteedimärk tõendab, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arengusse.

28. augustil 2013 toimus IT Kolledži 2013/2014 õppeaasta avaaktus.

IT Kolledži avaaktus

IT Kolledži avaaktus

 

IT Kolledži avaaktus

IT Kolledži avaaktus

 

IT Kolledži tuutor

IT Kolledži tuutor