ITK aastaraamat

Meist

Erki Urva

Erki Urva

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) 2014. a kinnitatud „Strateegia 2014-2020“ tulevikuvisioonis on kirjas: „Eestis on piisav arv vajaliku tasemega IKT spetsialiste, et luua innovaatilisi e-lahendusi, mis tagavad Eesti majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning Eesti riigi jätkuvalt kõrge e-riigi maine.“

Selle eesmärgi ellurakendamiseks on HITSA (ning tema eelkäija Eesti Infotehnoloogia SA) koolipidajana arendanud ja toetanud juba üle 14 aasta Eesti Infotehnoloogia Kolledžit. IT Kolledž on leidnud oma kindla ja tugeva koha Eesti kõrgharidusmaastikul. Seda kinnitavad nii püsivalt suur huvi Kolledžisse sisseastumise vastu; tudengite ja vilistlaste kõrge rahulolu kooliga; tööandjate ülisuur huvi lõpetajate järele kui ka vilistlaste kõrge karjäärilend.

2014. aastal leidis IT Kolledž ka kõrget tunnustust välishindajate poolt. Lisaks 2013. aastal edukalt läbitud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) institutsionaalsele akrediteerimisele lõppes sellel aastal ka EKKA poolt korraldatud õppekavagrupi kvaliteedihindamine. Selle käigus hindas Kolledži õppekavasid rahvusvaheline välishindajate komisjon, kes andis õppekavade kvaliteedile positiivse hinnangu, mille tulemusena kinnitati Kolledži õigust õpetada nendel õppekavadel tudengeid kuni järgmise hindamiseni 7 aasta pärast.

IT Kolledž jätkab arengut ja muutumist. 2014. aasta kevadel muutus Kolledži logo ning nüüdsest kantakse sarnast identiteeti teiste HITSA üksustega. Jätkame investeerimist IT Kolledži taristusse, 2014. aasta suvel viiakse Kolledži hoones läbi mahukad ümberehitustööd, mille käigus luuakse juurde kaks täiendavat auditooriumit. Järgmisest õppeaastast avaneb paljudele tudengitele võimalus saada nutika spetsialiseerumise valdkonna erialastipendiumeid.

IT valdkond on väga kiirelt muutuv ja selleks, et püsida konkurentsis, peavad ka IT spetsialiste koolitavad õppeasutused olema pidevas muutuses ja arenemises. Loodan, et IT Kolledž suudab jätkuvalt ajaga kaasas käia ning läkitada tööjõuturule kõrge kvalifikatsiooniga ning tänapäevaseid tehnoloogiaid valdavaid spetsialiste. Soovin selleks palju edu ja jõudu IT Kolledži õppejõududele, töötajatele ja üliõpilastele.

Erki Urva
Juhatuse esimees
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus