ITK aastaraamat

Õppejõud ja administratsioon

IT Kolledži õppejõudkonna moodustavad heal tasemel korralised õppejõud ning külalisõppejõud, kes on tunnustatud õppejõud/teadlased teistes kõrgkoolides ja/või oma eriala silmapaistvad praktikud (spetsialistid, juhid).

IT Kolledži korraliste õppejõududena olid 2013/2014 ametis:

Jaanus Pöial, PhD dotsent (programmeerimine)
Kaido Kikkas, PhD dotsent (IT sotsiaalsed aspektid)
Kristiina Hakk, PhD dotsent (matemaatika)
Kärt Rummel, PhD dotsent (inglise keel)
Lembit Viilup, PhD dotsent (majandusõpe)
Toomas Lepikult, PhD dotsent (matemaatika)
Indrek Rokk, lektor (Cisco)
Linnar Viik, lektor (intellektuaalne kapital)
Truls Ringkjob, lektor (Cisco)
Margus Ernits, lektor (Linux, IT taristu)
Tiia Tänav, lektor (võrgurakendused)
Katrin Loodus, assistent (Linuxi administreerimise ja andmesalvestustehnoloogia)
Mait Poska, assistent (Microsofti tehnoloogiad)

Külalisõppejõude osales 2013/2014 õppeaastal õppetöös ligi 50.

Õpetavate praktikute kogemus on suureks väärtuseks rakendusliku kõrghariduse omandajatele – tuues igapäevase praktika põhjal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris reaalselt toimuva kolledži üliõpilasteni, võime olla kindlad, et kolledžis õpetatavat saab tööle asuv lõpetaja koheselt rakendada olles kursis praktilise eluga.

IT Kolledži tugipersonali töötajate arv on kokku 15 inimest, kellest 7 töötab õppeosakonnas.

Kolledži neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul on väärtustatud üliõpilaste ja personali vahelisi häid suhteid. Kollektiivi väiksus ja stabiilsus tagab selle, et nii õppejõud kui ka administratsioon on tudengi jaoks alati kättesaadavad ning tekkinud küsimused leiavad suheldes vastuse. Õppurite tagasiside õppetöö korraldamisele ja nõustamisele on läbi aastate olnud positiivne.

 

Raili Sassian
Jurist-Personalijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus