ITK aastaraamat

IT Kolledži tudengid rahvusvahelisel intensiivkursusel „PROMAND“ Poolas

„PROMAND – Programming Mobile Applications For Android System“.

Rahvusvaheline intensiivkursus PROMAND toimus ajavahemikul 09.03 – 22.03.2014 Poolas Bydgoszcz linnas. Kursusest võtsid osa 6 riigi tudengid Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, Poolast ning Portugalist. Samuti oli igast riigist mõni õppejõud, kes pidasid erinevatel teemal loenguid.

Kursuse käigus jagati kogu seltskond tudengeid neljaliikmelisteks rahvusvahelisteks gruppideks. Igale grupile anti oma projekt. Projektid (ehk Androidi mobiili rakendused) ei olnud väljamõeldud hüpoteetilised ülesanded, vaid päriselt vajatavad igapäevased rakendused.

Meie grupi ülesandeks oli näiteks kirjutada rakendus MyCareer – Androidi app, mille abil saab tudeng oma ülikooli karjäärikeskusest telefoni pidevalt uusi ja värskeid töö- ning praktikakuulutusi. Kuulutuste filtreerimine toimub tudengi enda profiili alusel, mille ta täidab rakenduse kasutamise alguses. Lisaks on rakenduses lihtsamad how-to artiklid CV koostamisest, töövestluseks valmistumisest jne.

 

Rahvusvaheline intensiivkursus „PROMAND“ Poolas
Rahvusvaheline intensiivkursus „PROMAND“ Poolas

Projekti tegemiseks kasutati scrumi arendusmeetodit. Ka seda õpetati teoorias ja loengute vormis kasutama. Kogu projekt jagati 4 osaks ehk sprints. Projektile valiti scrum master ning tema ülesanne oli lisaks üldisele töökorraldusele, hoida korras ka projekti dokumentatsioon. Meie grupis olin selleks isikuks mina.

Projekti iga etapi kohta tuli teha ka vaheettekanne – kus maal ollakse, mis on tehtud, mis tegemata, mis on veel plaanis lõpetada.

Töö algas prototüüpimisega. Kõigepealt tutvustati teoorias, kuidas käib ja miks on prototüüpimist üldse vaja. Seejärel tutvustati erinevaid prototüüpimise vahendeid ning praktiline töö sai alguse. Seejärel oli suuremaks ülesandeks prototüübist teha semi clickable rakendus. Ehk et prototüüp tuli lihtsalt tõsta androidi rakendusse. Järgmises etapis tuli semi clickable rakendusele juba ka funktsioonid külge panna ning erinevate andmeallikatega siduda. Ehk et sisuliselt oli vaja asi tööle panna ja valmis teha. Kuivõrd kursuse ajaline kestvus oli lühike, siis kujunduse ja kasutajamugavuse pool rakendusest sai üldiselt väga vilets ning ka testimine jäi napiks.

Kursus ja projekt lõppes lõpuettekandega, kus iga grupp pidi oma rakendust justkui müüma.

Lisaks programmeerimisele ning loengutele toimusid ka muud seltskondlikud üritused. Näiteks ühel päeval käisime muuseumis ja karti sõitmas. Samuti olid paaril päeval organiseeritud sportlikud tegevused saalis. Kahjuks küll ainult korvpalli mängimine, aga siiski. Ka oli päris alguses linna ekskursioon ja nii mõnelgi õhtul sai külastatud restorane.

 

Kardiga sõitmas
Kardiga sõitmas

Julgen väita, et tegu oli väga toreda ja kasuliku kursusega minu jaoks. Inglise keele praktika oli hindamatu. Lisaks palju uusi tuttavaid ning loomulikult ka uued programmeerimisalased teadmised.

Marika Mäemets
IT Kolledži IT süsteemide arenduse õppekava tudeng
Kursusel osalesid ka IT süsteemide arenduse õppekava tudengid Ranek Runthal ja Fred-Marten Mihkelsoo.

 

Tudengid rahvusvahelisel intensiivkursusel „PROMAND“ Poolas
Tudengid rahvusvahelisel intensiivkursusel „PROMAND“ Poolas