ITK aastaraamat

IT Kolledži tuutorlusprogrammist 2013/2014 õppeaastal

2013/2014 õppeaastal täitus 5 aastat IT Kolledži tuutorlussüsteemi loomisest. Programmi eestvedamisel on suure töö ära teinud õppekonsultant Liis Miller.

Tuutor on vanema kursuse üliõpilane, kes on eelkõige esmakursuslastele, aga ka teistele üliõpilastele abiks kõrgkooli sisseelamisel. Tuutor oskab anda nõu praktiliste teemade ja ka õppimist puudutavate murede puhul. Rõõm on tõdeda, et tuutorlussüsteem IT Kolledžis toimib ja tuutorid on tegutsemisaltid. Esmakursuslastele on eelnädalatel vajalikku informatsiooni jagatud nii tuutortundides kui ka infopunktides.

2014. aasta kevadel alustas tuutoriks õppimist 9 IT Kolledži tudengit. ESF programmi Primus poolt rahastati tuutorkoolitust viimast aastat. Tuutorite koolitamisega tegelesid esmakordselt IT Kolledži töötajad: täiendusõppe programmijuht Signe Ventsel ja kaugõppe konsultant Marju Moor, kes eelnevalt oli läbinud Tallinna Ülikooli personali arendus- ja mobiilsuskeskuse „Tuutorite koolitajate koolituse“. Koolitus põhines Anne W. Ford „Peer Support in Colleges and Universities. ATraining manual“ (2004) metoodikal. Koolitusel jagasid oma kogemusi juba tegutsevad tuutorid ning kooli õppekorraldust selgitas põhjalikult õppeosakonna juhataja Inga Vau.

Tuutoriks õppinud Signe Künnapuu (Infosüsteemide analüüsi II kursuse tudeng) kirjutab:

Signe Künnapuu
Signe Künnapuu

Tuutoriks „teise ringi“ tudengina
Kui 2013. aasta sügisel IT Kolledžis õpinguid alustasin, oli see mu endagi jaoks parasjagu pöörane ettevõtmine. Kõik-kõik on uus septembrikuus… Tõepoolest oli ja kuidas veel!! Õppeaasta alguses (ehk siis tegelikult vist juba augusti lõpus, kui mälu ei peta) said kõik esmakursuslased osa tuutortunnist. Mulle, kes ma pikka aega tudengieluga kokku puutunud polnud, oli sõna „tuutor“ päris tundmata, kuid mõte kui selline tundus kohe väga asjakohane. Paraku jäi tuutortunnist, mille reipad kaastudengitest tuutorid esmakursuslastele „ette mängisid“ ikka väga palju asju segaseks. Mitte selle pärast, et tund oleks kehvasti läbi viidud, seda kohe kindlasti mitte! Pigem oli põhjus selles, et uut infot tuli korraga rohkem, kui teadvus vastu võtta jõudis. Ja ka selles, et esmakursuslane on väga lai mõiste ning kui üritada kümnetele erineva taustaga inimestele korraga ühe tuutortunni jooksul pakkuda seda kõige olulisemat infot nii, et see igaühele just talle kõige vajalikumat infot sisaldaks, siis paratamatult on kellelgi igav ja samas teine seal kõrval jääb infotulvast nõutuks, kolmas ei saa esimese hooga üldse paljudest asjadest aru jne. Päris kindlasti on väga suur erinevus selles, kas kuulajaks on otse gümnaasiumipingist tulnud või hoopis elukestva õppe ideest innustunud „teise ringi“ tudeng. Esmakursuslasena oleksin nii väga tahtnud nõu küsida kelleltki, kel olnuks (paari)kümne aasta järel taas kõrgkooli õpingutega hakkamasaamise kogemus. Paraku selliseid tuutorite hulgas polnud. Tegelikult isegi sama eriala kogemusega oli vaid üks tuutor (kellelt muide sain paar väga head nõuannet).

Kui käesoleva aasta aprillis tudengeid tuutorkoolitusele kutsuti, mõtlesin, et äkki võiksingi oma isemoodi kogemustepagasiga kellelegi abiks olla. Kõhklus küll oli, sest aega nappis ja enda õppetööga toimetulekki pani muretsema, kuid siis otsustasin, et komistuskohtade eest oskabki kõige paremini hoiatada see, kes ise varbad villi löönud. Et teised seda enam tegema ei peaks.

Võin takkajärgi vaid õnne tänada, et mõte tuutorkoolitusel osaleda hirmumõtte (et mis „tädi“ seal teeb) võitis ja sain osaleda sel silmaringi avardaval koolitusel ning tundma tõeliselt vahvaid inimesi.

 

Varem tegutsemist alustanud tuutorid on teinud asjalikke ettepanekuid IT Kolledži tuutorlussüsteemi täiendamiseks. Loodame, et järgnevatel õppeaastatel õnnestub tuutortegevust IT Kolledžis säilitada ja arendada.

2014. a. kevadel lõpetas IT Kolledži 9 tuutorit.
Palju õnne – Carolys Kallas, Kalev Kärpuk, Reelika Lõhmus, Oliver Naaris, Urmo Lihten, Alar Vinkel, Ragne Selis, Martin Leppik, Ranno Rass – IT Kolledži lõpetamise puhul ja aitäh tuutorina tegutsemise eest!

Jätkavatele ja uutele tuutoritele entusiasmi tuutoritööks!

Lisaks IT Kolledži tuutoritest.

Marju Moor
õppekonsultant