ITK aastaraamat

Rektori pöördumine

Rektor Tiit Roosmaa

Rektor Tiit Roosmaa

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on saanud neljateistkümne aastaseks. Kõrgkooli jaoks näitab selline vanus juba teatud küpsust. Eesti Infotehnoloogia Kolledž on seljataha jätnud kasvuraskused ja toimetab Eesti IKT haridusmaastikul juba teada-tuntud rakenduskõrg-koolina.

Sel aastal saadab kolledž teele juba 12. lennu. Kokku anname välja 76 lõpudiplomit, sealhulgas 4 kiitusega diplomit.

Kui vaadata erialade lõikes, siis lõpudiplomi saavad 38 IT süsteemide administreerimise eriala lõpetajat, 23 IT süsteemide arenduse eriala spetsialisti, 11 infosüsteemide analüüsi spetsialisti ja 4 tehnosuhtluse õppekava lõpetajat.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on alati pidanud oluliseks meie poolt antava hariduse kvaliteeti. Eesti kõrghariduse kvaliteeti kontrollib Kõrghariduse Kvaliteediagentuur ja tema andmetele tuginedes võib väita, et Eesti kõige kvaliteetsemat haridust saab Eesti Infotehnoloogia Kolledžis. Nimelt on meie kool täna ainus kõrgkool Eestis, kes on viimastel aastatel edukalt läbinud kõik kvaliteediagentuuri poolt korraldatud rahvusvahelised hindamised. EIK on läbinud maksimaalse tulemusega nii institutsionaalse akrediteerimise ja ka kõik meie õppekavad on läbinud õppekavagrupi kvaliteedihindamise ning Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur andis meie koolile õiguse kasutada kvaliteediagentuuri kvaliteedimärki meie kolledži tutvustamisel.

Meie lõpetajate häid teadmisi näitab ka see, et järjest rohkem meie lõpetajaid peab vajalikuks jätkata oma õpinguid magistriõppes, kas Tartu Ülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis või välismaal. IKT valdkonna areng on väga kiire ja ainult parima haridusega spetsialistid suudavad selles vallas edukalt muutustega kaasas käia.

Üks kinnitus sellele, et Eesti Infotehnoloogia Kolledž on valinud õige tee, on Eesti kõrgkoolide vilistlaste uuring, mis näitab, et kõik meie lõpetajad leiavad meelepärase töö ja nende tööandjad on nõus neile maksma väga head palka.

Ma tahan õppeaasta lõpu puhul tänada nii kolledži personali kui ka kõiki meie õppejõude – nii Kolledži korralisi õppejõude kui häid kolleege Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikoolist ning loomulikult IT tippspetsialiste paljudest Eesti juhtivatest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetest, kes on leidnud aega jagada oma teadmisi ja anda edasi vajalikke oskusi meie üliõpilastele. Selline laiapõhjaline õppejõudude kogu ning erinevate IKT firmade toetus, on taganud selle, et me saame õpetada oma üliõpilastele kaasaegsetes õpperuumides ja laborites just enim kasutatavaid tehnoloogiad ja meetodeid.

Läbi aastate on kolledžile kuulsust toonud tema aktiivselt tegutsenud robootikaklubi, oma koha on leidnud meie üliõpilaste meediaklubi. Ma tänan kõiki üliõpilasi ja vilistlasi, kes on väga aktiivselt osalenud paljudes koolides ja messidel korraldatud IT tutvustamisüritustel.

Iga kõrgkooli uhkuseks on tema vilistlased. Vaatamata oma noorusele on kolledžil juba 710 vilistlast, kellest nii mitmedki on juba leidnud tee õppejõududena tagasi kolledžisse. Ma usun, et kolledži vilistlasportaal ja aktiivselt toimetama asunud vilistlaskogu aitab veelgi parandada meie koostööd vilistlastega.

Hea Eesti Infotehnoloogia Kolledži 12. lend!

Teie ees seisavad valikud nii haridusteel kui tööelus. Arvan, et sõltumata sellest, mida tegema hakkate, on kõige tähtsam see, et te püüate teha seda hästi. Ainult nii saate muuta maailma paremaks.

Soovin 2014. aasta lõpetajatele kõrget lendu!

Tiit Roosmaa
Rektor