ITK aastaraamat

Täiendusõpe

Infotehnoloogiaalast täienduskoolitust pakub IT Kolledž alates 2001. aastast. Algselt viidi täiendusõpet läbi koos statsionaarse õppega ehk tööalaseks enesetäiendamiseks sai valida sobiva aine õppekavast, loengud-praktikumid toimusid päevasel ajal koos üliõpilastega. 2002/2003 õppeaastal käivitas IT Kolledž iseseisva täiendusõppe programmi eesmärgiga pakkuda innovaatilisi ning praktilisi koolitusi, vastavalt tööturunõudlusele. Pakume paindlikke 10 – 30 tunniseid koolitusi alg-, kesk- kui ka profitasemele ning ka võimalust õppida e-õppe toel.

Sihtrühmadest lähtuvalt jagunevad koolituskalendris olevad täienduskoolitused kaheks:

  1. Spetsialistikoolitused neile kellel on olemas baasteadmised infotehnoloogiast, administreerimisest, programmeerimisest ja tarkvaraarendusest, sh küberkaitse avalikule sektorile, töötukassa koolitused.
  2. Huvialakoolitused arvutikasutajatele, kes soovivad omandada teadmisi kujundus- ja graafilise disaini valdkonnas (näiteks pilditöötlus, Adobe Flash).

 

Meie täiendusõpet iseloomustab paindlikkus, kliendikesksus ja innovaatilisus – koolitused, kus omal kohal on iseseisev töö, praktilised harjutused, kodutööd õpitu kinnitamiseks ning pidev suhtlus osalejate ja lektori vahel. Koolitused toimuvad eesti ja inglise keeles.

Lähtuvalt täienduskoolituse eesmärkidest, võimalustest ja suutlikkusest pakutakse täienduskoolitusi rahvusvahelisel tasandil. Näiteks 2012 suvel toimusid küberkaitsealased koolitused Gruusia valitsusasutuste IT juhtidele.

Koolitused viime läbi IT Kolledži arvutiklassides Raja 4c Tallinnas, kuhu on võimalik siseneda ka liikumispuudega inimestel.

Täiendusõppurite arv õppeaastatel 2011 – 2013

 

Sisekoolituste vajadus on aastate lõikes suurenemas, sest sisekoolitus on tulemuslikum ja lähtub kliendi ootustest ja vajadustest ning kliendile sobivamal ajal. Et koolitus aitaks kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, selgitame kõigepealt välja milline on koolitusvajadus lähtuvalt organisatsiooni töötajate arenguvajadustest, testime koolitatavate taset ning seejärel koostame koolitusprogrammi. Sisekoolitusi viime läbi kliendi juures, kui kolledži oma ruumides. Selline kliendikeskne lähenemine tagab õpitu kohese rakendamise igapäevatöös.

Alates 2010. aasta sügisest on loodud uue küberkaitse mooduli raames mitmeid uusi koolitusi. Antud mooduli koolituste sihtrühmaks on riigi ja kohalike omavalitsuste ning erasektori IT süsteemiadministraatorid. 2010 – 2013. aastal on koolitusel osalenud kokku juba 238 IT spetsialisti. Küberkaitse moodul luuakse projekti „Administreerimise õppemooduli loomine koostöös RIA ja CERT Estiga „Praktiline küberkaitse IT süsteemide administraatoritele““ raames.

Koolituste lõppedes toimub eksam/arvestus ning igale osalejale väljastatakse tema õpinguid tõestav tunnistus.

IT Kolledži pakutavate kursustega saate tutvuda meie kodulehel www.itcollege.ee/taiendusope.

Lubame Teile parimaid lektoreid, tipptasemel õppetehnoloogiat, innovaatilisi lahendusi!

IT koolituste innovatsiooni lipulaev!

Signe Ventsel
Täiendusõppe programmijuht