ITK aastaraamat

Tagasi lõpetajate nimekirja

Ragne Selis

Tehnosuhtlus

Diplomitöö teema:
Mobiilikeskne lähenemine veebiarenduses Pärnu Muusikakooli veebilehe näitel

Diplomitöö juhendaja:
Liina Martõnjak

Praktikakoht:
Lasering OÜ

Esiletõstmist väärivad saavutused:
Kiitus 2010. aastal IT Kolledžis üliõpilastuutorina tegutsemisel