Konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Portugali!

03. jaan. 2012  Teated tudengitele

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust Portugalis!

IT Kolledži üliõpelastele on avatud konkurss rahvusvahelisel intensiivkursusel “WISDOM-Web Information System Data Organisation Modelling” osalemiseks.

Koht: Portugal – Portucalense University

Aeg: 18.03 -31.03 .2012  (kaks nädalat)

Õppejõud: Belgiast, Taanist, Hispaaniast, Soomest, Lätist, Leedust, Eestist, Hollandist ja Portugalist.

Kursuse maht: 3 EAP mida arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži õppekava täitmisel valikainena.

Teemad:

  • Overview Web Data Mining and E-Business Analytics
  • Web Mining Techniques. Web Data Warehousing.
  • Actual team work in multicultural teams.

Kompenseeritavad kulud:

  • 75 % reisikuludest kompenseeritakse ERASMUS IP vahenditest peale kursusel osalemist;
  • majutus, ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta;

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile põhjendatud avaldus õppeosakonda või e-meilile: Martina.Tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 12.01.2012 kell 17.00

Otsuse teeb hiljemalt jaanuari  lõpuks IT Kolledži Erasmus komisjon.  Kursusel saab osaleda 5 IT Kolledži tudengit.

Korralduslike küsimuste korral palun pöörduge: Martina.Tsankmann@itcollege
Kursuse sisu küsimustega palun pöörduge: Toomas.Lepikult@itcollege.ee