Konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Suurbritannias!

03. jaan. 2012  Teated tudengitele

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust Suurbritannias!

IT Kolledži üliõpilastel on avatud konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele “Ic-Sid 2012 – Service Innovative Design„ OSALEMISEKS http://www.sidstudies.com/

Koht: Leicester, Suurbritannia

Aeg: 15.-29.04.2012 (kaks nädalat)

Õppejõud: Soomest, Saksamaalt, Eestist ja Poolast

Kursuse maht: 10 EAP, millest 6 EAP arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži tehnosuhtluse õppekava kohustuslike ainete:  I248 – Turu- uuringud 3 EAP´d ja I374 – Kultuuride vaheline kommunikatsioon 3 EAP´d täitmisel. Ülejäänud kursuse raames kogutavad EAP´d arvestatakse vabaainetena.

Teemad:

  • SID – Service Innovative Design methords training (SID is a multidisciplinary, practical and applied approach that combines, among other things, business, design and ICT competences ·
  • Company study visits
  • Learning by Developing – development of SID case studies

Kompenseeritavad kulud:

  • 75 % reisikuludest (maksimaalselt 165 €) kompenseeritakse ERASMUS Intensiivkursuse IC-SID 2012 vahenditest peale kursusel osalemist;

Osalustasu:

  • osalustasu tuleb maksta korraldajatele sularahas kohapeal  80 £
  • katab majutuse, toitlustuse, ekskursioonid ja ühisüritused

Osalevatel tudengitel on võimalus kandideerida ka täiendavale EITSA stipendiumile (3 stipendiumi) Tehnosuhtluse õppekava tudengile on stipendium 210 EUR-i ja teiste õppekava tudengitele 100 EUR-i (katab osalemistasu).

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile põhjendatud avaldus õppeosakonda või e-meilil martina.tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 23.01.2012 kell 16.00Avalduses palun märkida kandideerimissoov EITSA stipendiumile.

Otsuse teeb hiljemalt jaanuari lõpuks IT Kolledži Erasmus komisjon. Kursusel saab osaleda kuni 3 IT Kolledži tudengit.