Konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Poolas!

14. jaan. 2013  Teated tudengitele

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust Poolas!

IT Kolledži üliõpilastele on avatud konkurss osalemiseks rahvusvahelisel intensiivkursusel.
„PROMAND – Programming Mobile Applications For Android System“

Koht: Bydgoszcz, Poola

Aeg: 10.03 -23.03 .2013  (kaks nädalat)

Õppejõud: Lätist, Leedust, Eestist ja Poolast.

Kursuse maht: 5 EAP, millest 3 EAP-d arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži arenduse õppekava tudengitel valikaine I397 – Mobiilirakenduste arendamine Android platvormile 3 EAP-d täitmisel. Ülejäänud EAP-d arvestatakse vabaainetena. Teiste õppekava tudengitel arvestatakse 5 EAP-d vabaainena.

Teemad:

  • Overwiew to develope applications for Android devices;
  • Actual team work in multicultural teams.

Kompenseeritavad kulud:

  • 75 % reisikuludest kompenseeritakse ERASMUS IP vahenditest peale kursusel osalemist;
  • majutus, ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta.

Kursusel osalejad (4 tudengit) saavad stipendiumi- EITSA stipendium 75 eurot tudengi kohta.

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile avaldus, kus põhjendate osalemissoovi. Avaldus esitada õppeosakonda või e-mailile:  Martina.Tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 21.01.2013

Otsuse teeb hiljemalt jaanuari  lõpuks IT Kolledži Erasmus komisjon.  Kursusel saab osaleda 4 IT Kolledži tudengit alates teisest õppeaastast.

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
Rahvusvahelise- ja distantsõppe spetsialist