TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Soomes!

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust Soomes!

IT Kolledži üliõpilastele on avatud järelkonkurss osalemiseks rahvusvahelisel intensiivkursusel:
„WISDOM – WEB INFORMATION SYSTEM DATA ORGANISATION MODELLING“  

Koht: Soome – Helsinki Metrolopolia University of Applied Sciences

Aeg: 14.04 -27.04 .2013  (kaks nädalat)

Õppejõud: Belgiast, Taanist, Hispaaniast, Soomest, Lätist, Leedust, Eestist, Hollandist ja Portugalist.

Kursuse maht: 3 EAP, mida arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži õppekava täitmisel vabaainena.

Teemad:

  • Overview Web Data Mining and E-Business Analytics;
  • Web Mining Techniques. Web Data Warehousing;
  • Actual team work in multicultural teams;

Kompenseeritavad kulud:

  • 75 % reisikuludest kompenseeritakse ERASMUS IP vahenditest peale kursusel osalemist;
  • majutus, ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta;

Kursusel osalejad (5 tudengit) saavad stipendiumi- EITSA stipendium 20 eurot tudengi kohta.

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile avaldus, kus põhjendate osalemissoovi. Avaldus esitada õppeosakonda või e-mailile:  Martina.Tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 11.03.2013

Otsuse teeb IT Kolledži Erasmus komisjon.  Kursusel saab osaleda 5 IT Kolledži tudengit alates teisest õppeaastast.

 

Korralduslike küsimuste korral palun pöörduge: Martina.Tsankmann@itcollege
Kursuse sisu küsimustega palun pöörduge: Toomas.Lepikult@itcollege.ee