TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži intensiivkursus andis tudengitele suurepärase rahvusvahelise meeskonnatöö kogemuse

IT Kolledžis toimus 24. märtsist kuni 6. aprillini 2013 rahvusvaheline Erasmus intensiivkursus „Deploying IT Infrastructure Solutions“, mille peamine eesmärk oli luua IT tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete ülesannete lahendamisel rahvusvahelistes meeskondades.

Ligi kahe nädala jooksul lahendasid 18 välistudengit Kreekast, Soomest ja Leedust ja 10 tudengit Eestist viis elulist ülesannet, mille olid välja pakkunud IT ettevõte Helmes AS, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Helmes AS – Õppesõitude registreerimise infosüsteem
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – ÕISi turvatestimine
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – Tudengile tagasiside andmise süsteem
Eesti Infotehnoloogia Kolledž – Purjetamise tulemuslikkuse analüüs
Tallinna Tehnikaülikool – Robotex võistlustulemuste online kajastamise programm

Lahendusteni jõudmisel abistasid tudengeid välismaiste partnerkõrgkoolide õppejõud, IT Kolledži õppejõud ja kaasatud praktikud.

„Kahenädalase intensiivkursuse raames said osalejad suurepärase rahvusvahelise meeskonnatöö kogemuse osaliseks, samuti tutvuti lähemalt osalevate partnerite kultuuridega,“ rääkis IT Kolledži rahvusvahelise õppe spetsialist Martina Tsänkmann. „Olulise lisaväärtuse andsid välismaiste partnerkõrgkoolide õppejõudude erialaspetsiifilised ja intensiivkursust toetavad loengud ning praktikumid.“

Väljatöötatud IT lahendused olid igati asjalikud, välja pakuti kas prototüüp-lahendused või lahendusettepanekud. Töötavate lahendusteni jõudmine eeldas tudengitelt mitmetes erinevates ainetes omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist ning meeskonnatööd.

IT ettevõte Helmes AS jäi koostööga väga rahule ning arvas, et väljatöötatud õppesõitude registreerimise infosüsteem võiks teoreetiliselt olla esimene prototüüp suuremast lahendusest. „Meile meeldis tudengite entusiasm ja tublidus ning soovime kindlasti ka järgmisel aastal osaleda“, rääkis Helmese värbamisspetsialist Kristina Friedberg.

Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppeinfosüsteemi (ÕIS) turvatestimise ülesande lahendus on juba rakendatud. „Testimise käigus leitud õppeinfosüsteemi nõrkused edastati arendajatele, kes kõrvaldasid nõrkused koheselt“, märkis IT Kolledži õppejõud Margus Ernits.

Tudengitele tagasiside andmise süsteemi lahendus osutus IT Kolledži õppejõud Priit Raspel`i sõnul täiesti rakendatavaks. „ Kavatsen järgmisest semestrist lahenduse katsetuse korras kasutusele võtta.“

Robotex võistlustulemuste online kajastamise programmi väljatöötamine osutus intensiivkursuse raames lahendamiseks liiga mahukaks ülesandeks. Samas analüüsi tööd ülesande tuuma osas pidas Robotexi meeskond väärtuslikuks tulemuseks.

Intensiivkursuse tulemuste presenteerimine oli avalik üritus ja salvestust saab vaadata IT Kolledži YouTube`i kanalist: https://www.youtube.com/user/estonianitcollege

04.04.2013 IP “Deploying IT Infrastructure Solutions” team presentations

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri. IT Kolledžist suundunud Eesti IT tööjõuturule 585 IT spetsialisti.

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
IT Kolledži rahvusvahelise õppe spetsialist
Mob 56 644 925
Tel 6285 831
Martina.Tsankmann@itcollege.ee

Indrek Rokk
IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 849
Indrek.Rokk@itcollege.ee

Info edastas:
Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia SA / IT Kolledž
Tel 6285 817
Marje.Meenov@itcollege.ee
www.eitsa.ee
www.itcollege.ee

 

04.04.2013 Täna esitlevad IT tudengid IT Kolledžis rahvusvahelise intensiivkursuse raames väljatöötatud IT lahendusi

25.03.2013 IT Kolledžis toimuva rahvusvahelise intensiivkursuse raames töötavad IT tudengid välja reaalseid IT lahendusi