TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Esita IT Kolledži tudengitele väljakutse!

30. dets. 2013  Pressiteated Uudised

Kui otsite võimalusi lahendada oma ettevõtte IT valdkonna probleeme, kuid ei ole veel lahendusteni jõudnud, siis Eesti Infotehnoloogia Kolledži tudengid aitavad teid hea meelega.

2014. aasta kevadel (30.03-12.04.2014) toimub IT Kolledžis neljandat korda intensiivõppeprogramm, mis eelmisest korrast kannab nimetust „Deploying IT Infrastructure Solutions“. Programmi peamine eesmärk on luua tudengitele võimalus oma teadmiste ja oskuste proovilepanemiseks reaalsete IT-ülesannete lahendamisel. Lahendused eeldavad mitmetest erinevatest õppeainetest omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist.

Kahe nädala jooksul lahendavad 5-6 liikmelised rahvusvahelised meeskonnad Eestist, Soomest, Leedust, Kreekast, Saksamaalt ja Rootsist IT alaseid ülesandeid, mille tulemusena jõutakse kas prototüüp-lahenduseni või lahendusettepanekuteni. Tulemusteni jõudmisel on abistavateks jõududeks IT Kolledži õppejõud ja programmi kaasatud praktikud ning ettevõtete poolsed ülesande püstitajad.

Intensiivprogrammis osalevad kõrgkoolid on Eesti Infotehnoloogia Kolledž (Eesti), Vaasan ammaattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola (Soome), Technological Educational Institute of Crete (Kreeka), Luleå Tekniska Universitet (Rootsi), Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences (Leedu), Fachhochschule Kiel (Saksamaa).

Oma ülesandega on oodatud kõik ettevõtted, kes soovivad:
• Leida oma ülesannetele ja probleemidele lahendused;
• Lähemalt tutvuda IT Kolledži tudengitega, kui tulevaste kolleegidega;
• Panustada IT hariduse arengusse;
• Tugevdada ettevõtete ja IT Kolledži vahelist koostööd.

2013. aastal oli üheks lahendatavaks ülesandeks „Driving lessons’ registration information system“. Ülesande püstitaja, Helmes AS, jäi tulemusega rahule.

Lisainfo eelnevate aastate intensiivõppenädalate ja ülesannete kohta asub IT Kolledži viki veebilehel.

Ettevõtete ülesannete ja probleemide ideid ootame 20. jaanuariks 2014 õppejõud Indrek Rokki e-posti aadressile: Indrek.Rokk@itcollege.ee, tel 6285 849, mob 5036 573 ja cc martina@itcollege.ee.

2014. aasta intensiivõppenädalat rahastatakse Erasmus programmist, mis on Euroopa elukestva õppe programmi kõrghariduse allprogramm.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 940 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 634 IT spetsialisti.

 

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
IT Kolledži rahvusvahelise õppe spetsialist
Tel 6285 831
Martina.Tsankmann@itcollege.ee 

Indrek Rokk
IT Kolledži õppejõud
Tel 6285 849
Indrek.Rokk@itcollege.ee 

Info edastas:

Marje Meenov
IT Kolledži turundusjuht
Tel 6285 817
Marje.Meenov@itcollege.ee