Järelkonkurss rahvusvahelisele intensiivkursusele Poolas

19. veebr. 2014  Teated tudengitele Uudised

Laienda oma rahvusvahelist õpikogemust Poolas!

IT Kolledži üliõpilastele on avatud konkurss osalemiseks rahvusvahelisel intensiivkursusel
„PROMAND – Programming Mobile Applications For Android System“.

Koht: Bydgoszcz, Poola

Aeg: 09.03 -22.03.2014  (kaks nädalat)

Õppejõud: Lätist, Leedust, Soomest, Portugalist, Eestist ja Poolast.

Kursuse maht: 5 EAP, millest 3 EAP-d arvestatakse kursuse edukal läbimisel IT Kolledži IT süsteemide arenduse õppekava tudengitel valikainena I397 – Mobiilirakenduste arendamine Android platvormile (3 EAP-d). Ülejäänud EAP-d arvestatakse vabaainetena. Teiste õppekavade tudengitel arvestatakse 5 EAP-d vabaainena.

Teemad:

  • Overwiew to develope applications for Android devices;
  • Actual team work in multicultural teams.

Kompenseeritavad kulud:

  • 75 % reisikuludest kompenseeritakse ERASMUS IP vahenditest peale kursusel osalemist;
  • majutus, ühisüritused ja toitlustus on osavõtjatele tasuta.

Kursusel osalejad saavad stipendiumi- HITSA stipendium 75 eurot tudengi kohta.

Kursusel osalemiseks palun esitada Erasmus komisjonile vabas vormis avaldus, kus põhjendate osalemissoovi. Avaldus esitada õppeosakonda või e-mailile:  Martina.Tsankmann@itcollege.ee hiljemalt 25.02.2014. 

Otsuse teeb IT Kolledži Erasmus komisjon.  Kursusel saab osaleda 4 IT Kolledži tudengit alates teisest õppeaastast.

Lisainfo:

Martina Tsänkmann
Rahvusvahelise õppe spetsialist, õppekonsultant