TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Konkurss Erasmus+ programmiga välisõpingutele või -praktikale

09. okt. 2015  Teated tudengitele

Konkurss Erasmus+ programmi 2015/2016 õppeaasta kevadsemestri vahetusüliõpilaste ja välispraktika sooritusteks on avatud ajavahemikus  09. – 22. oktoober  2015.

Vahetusüliõpilaste õppekohtadele kandideerimine

Konkursil osalemise tingimused:

  • oled immatrikuleeritud üliõpilane ja Erasmuse õppeperioodi alguseks lõpetanud 1. õppeaasta
  • oled Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud;    

 Konkursil kandideerimiseks palume esitada õppeosakonda järgmised dokumendid:

1) vabas vormis sooviavalduse, kus on märgitud:

  • millises  IT Kolledži partnerkõrgkoolis soovid õppida,
  • põhjenda, miks on valitud just see õppeasutus ja kuidas seal õpetatav haakub, erialaõpingutega IT Kolledžis,
  • oma võõrkeele oskuse tase.

2) Välisõpingute kava:

  • mis on korrektselt täidetud ja vastavusse viidud enda õppekava ainetega IT Kolledžis;
  • välisõpingute kava leiad siit.

*Konkursil arvestatakse kandidaatide õppeedukust, täiskoormuse nõude täitmist ja kandideerimissoovi põhjendatust.

IT Kolledžil on Erasmus partnerkõrgkoolid:

Leedus, Poolas, Portugalis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Türgis, Slovakkias, Hollandis, Kreekas, Austrias ja Rootsis. Täpsem info partnerkõrgkoolide kohta IT Kolledži koduleheküljel.

Välispraktika

Erasmuse stipendiumiga on õigus minna välispraktikale üliõpilasel, kes:

  • on täitnud praktikale pääsemise eeltingimused IT Kolledžis,
  • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanik,
  • on immatrikuleeritud Eesti kõrgkooli tasemeõppesse (sõltumata kodakondsusest ja elamisloast).

*Kandideerimiseks esita õppeosakonda vormikohane avaldus ja esialgne praktikaplaan (kui juba on olemas).

Lisainfo:

Erasmuse programm:  http://www.itcollege.ee/tudengile/erasmus/
Välispraktika http://www.itcollege.ee/tudengile/erasmus/praktikale/