20.01.16 Diplomitööde kaitsmine õppekavadel IT süsteemide arendus, infosüsteemide analüüs, tehnosuhtlus

Diplomitööde kaitsmine õppekavadel õppekavadel IT süsteemide arendus, infosüsteemide analüüs, tehnosuhtlus
toimus 20. jaanuaril 2016 kell 9:30-14:30

 

Komisjoni esimees Valdo Praust; Komisjoni koosseis: Kaido Kikkas, Alar Krist, Priidu Paomets, Tiina Seeman
Komisjoni Skype: kaitsmised_itcollege

 • Nutistu seadme andmehõive ning töötlemine Microsoft Azure pilves
  Priit Aarma
 • Nägemispuudega inimestele eestikeelse nutirakenduse loomine
  Karl Kadalipp
 • Personaliinfosüsteemi loomine Tieto Estonia AS-i näitel
  Kristo Kuiv
 • Ärianalüüsi platvormi laiendamine Balti riikidele AS-i SEB Eesti näitel
  Sander Laadi
 • Teenuspõhine dokumentide genereerimise süsteem
  Joonas Püüa
 • Big Data töötlus ja salvestamine Hadoop tööriistadega
  Margus Roo
 • Teradata andmebaasi kasutavate SPSS Modeleri ad-hoc päringute analüüs ja optimeerimine finantsettevõtte näitel
  Liubov Kyaes
 • Tarkvaraline lisakiht X-tee andmevahetuskihi testimise ja arendamise hõlbustamiseks – analüütiku vaade
  Tanel Ehrenpreis
 • IT teenuste halduse tarkvara juurutamine AS-i Würth näitel
  Aivar Ukleika