TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

IT Kolledži lõpetas XIV lend, tunnustati parimaid õppejõude

EIK lõpuaktus 2016

Eesti Infotehnoloogia Kolledži XIV lend

Reedel, 17. juunil 2016 toimus Eesti Infotehnoloogia Kolledži XIV lennu pidulik lõpuaktus Rahvusooper Estonia teatrisaalis, kus 88 edukat lõpetajat said IT Kolledži diplomi.

IT Kolledži lõpetasid cum laude IT süsteemide arenduse õppekaval Jaan Elken, Kätlin Hein, Krister Kamla, Mihkel Künnapas, Berit Veidemann ja Infosüsteemide analüüsi õppekaval Marko Hartikainen, Sander Klaos, Sandra Niinepuu ja Andres Rattur, kes pidas lõpuaktusel XIV lennu lõpetajate nimel kõne.

2016. aasta parima diplomitöö, mis valiti välja paljude suurepäraste diplomitööde hulgast, kirjutas Jaanus Kääp teemal „Koodikatte võrdlemise vahendi loomine Windowsi x86 arhitektuuri suletud koodiga rakendustele“ („Implementing Code Coverage Comparison Tool for Windows x86 Architecture Based Closed Source Applications“). Diplomitöö juhendaja oli Elar Lang, kes on IT Kolledži VIII lennu vilistlane, lõpetades 2010. aastal cum laude IT süsteemide administreerimise õppekava. Diplomitöö konsultant oli IT Kolledži õppejõud Jaanus Pöial.
Jaanus Kääp lõpetas IT süsteemide arenduse õppekava ja pälvis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi – Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2016.

EIK parimad oppejoud_2015_2016Lõpuaktusel tunnustati IT Kolledži parimaid õppejõude. IT Kolledži Aasta Õppejõud 2016 on Kristiina Hakk, kes tudengite arvates on suurepärane, pühendunud, vastutulelik, humoorikas, konkreetne, otsekohene, kena ja armas. Õppejõud kes oskab ja tahab õpetada!

IT Kolledži Parim Noor Õppejõud 2015/2016 õppeaastal on Lauri Võsandi, kes on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui sõbralik, koostöövalmis, toetav õppejõud, kes soodustab oma loengutes tudengite iseseisvat mõtlemist. Väga äge õppejõud, kes teab palju! Jätka samas vaimus! Lauri Võsandi on ka IT Kolledži IX lennu vilistlane, kes lõpetas 2011. aastal cum laude IT süsteemide arenduse õppekava.

IT Kolledži Parim Külalisõppejõud 2015/2016 õppeaastal on Andres Käver, kes on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui äärmiselt abivalmis, sisemise motivatsiooniga õppejõud, kelle loengutes oli palju kiiret teooriat ja palju praktikat. Andres Käver on IT Kolledži XI lennu vilistlane, lõpetades 2013. aastal cum laude IT süsteemide arenduse õppekava.

FOTOD: IT Kolledži XIV lennu lõpuaktuse fotod asuvad www.flickr.com/itcollege_ee/albums

VIDEOD: IT Kolledži XIV lennu lõpuaktuse salvestust saab peagi vaadata IT Kolledži kodulehelt www.itcollege.ee ja IT Kolledži YouTube kanalist www.youtube.com/estonianitcollege.

SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT IT Kolledži ingliskeelsele õppekavale Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad) juba käib ning kestab kuni 7. juulini 2016.
Lisainfo: www.itcollege.ee/en/admission/

Dokumentide vastuvõtt IT Kolledži päeva- ja õhtuõppe õppekavadele toimub 29. juuni – 7. juuli 2016 ja kaugõppe õppekavadele 1. – 7. september 2016.
Lisainfo: www.itcollege.ee/sisseastujale/

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad).

Info edastas:

Marje Meenov, turundusjuht
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel +372 6285 817
E-post: marje.meenov@itcollege.ee
www.itcollege.ee
www.facebook.com/itcollege.ee
www.facebook.com/estonianitcollege
twitter.com/itcollege_ee
www.youtube.com/estonianitcollege

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
www.hitsa.ee