TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumile

31. aug. 2016  Teated tudengitele

MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendium eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavatele noortele. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored isad.

Stipendiumifondi suurus 2016. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 19. september. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.
Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
  • igakuiseks isemajandamiseks,
  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „MTÜ SEB Heategevusfond tegutseb juba kümnendat aastat ning annab õppestipendiume välja kuuendat aastat. Fondi jaoks on oluline annetajate toel noorte ellu kutsuda mõju ja muutust. Haridus annab võimaluse vanemliku hoolitsuseta laste „stardipakku“ kergitada võrdväärseks tavaperes kasvanud noortega, mil tööturul konkureerides on haritud noorena väiksem võimalus langeda alla vaesuspiiri.“

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on emaks või isaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium

Lisainfo:
Merike Villard
Projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
+ 372 665 5615
+372 506 0953
merike.villard@heategevusfond.ee
stipendium@heategevusfond.ee
www.heategevusfond.ee

Info vahendas:
Merle Varendi, IT Kolledži kvaliteedijuht
merle.varendi@itcollege.ee