TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

TTÜ ja IT Kolledž sõlmisid ühinemisleppe

Täna allkirjastasid Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rektor akadeemik Jaak Aaviksoo ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) juhatuse esimees Erki Urva lepingu, mille kohaselt TTÜ ja IT Kolledž 2017. aasta 1. augustil ühinevad.

Fotogalerii, autor Edmond Mäll, TTÜ.

Ühinemise eesmärgiks on tõsta õppetöö kvaliteeti ning suurendada IKT erialadel lõpetajate arvu. Õppekavade arendusse kaasatakse erasektor, et ülikoolis õpetatav vastaks tööturu vajadustele. Ühiselt arendatakse välja õppekavad, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TTÜ teadusliku võimekusega.

HITSA juhatuse esimees Erki Urva kinnitab: „Eesti IKT sektoris on suur puudus haritud IKT spetsialistidest. Eriti veel kõrgel tasemel praktiliste oskustega erialainimestest. Meie lootus on see, et ressursside ühendamine, IT Kolledži tugeva praktilise kallakuga IT hariduse ühendamine TTÜ suurema mastaabi ning teaduspotentsiaaliga võimaldab olulisel määral suurendada tööandjate poolt nõutud oskustega spetsialistide väljalaset ühinenud kõrgkoolist.“

TTÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo ütles ühinemisleppe allkirjastamisel: “Eelmisel nädalal tutvustatud Erkki Raasukese juhitud majandusarengu töögrupi raport ütleb selge sõnaga, et kui täna lõpetab IKT erialadel ülikooli Eestis keskmiselt 500 kõrgharidusega spetsialisti aastas, siis tegelik vajadus on kolm korda suurem. Ühendades TTÜ ja IT Kolledži jõud, suudame me sellele eesmärgile kindlasti lähemale liikuda.”

Kolledži praegused tudengid saavad lõpetada oma õpingud seniste õppekavade alusel. IT Kolledži kaubamärk säilib, kolledž hakkab kuuluma TTÜ IT teaduskonna koosseisu. IT kolledž jätkab täiendus- ja ümberõpet.

TAUST

  • TTÜ IT teaduskonnas õpib kõikidel õppeastmetel kokku 2200 üliõpilast, neist ligi 350 on välistudengid. Sel sügisel võeti vastu ligi 750 uut üliõpilast. Eelmisel õppeaastal lõpetas TTÜ IT erialadel 400 üliõpilast.
  • IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes õpib üle 1040 õppuri, kellest enam kui 330 alustas õpinguid selle õppeaasta sügissemestril. IT Kolledžist on tööjõuturule suundunud üle 880 IT spetsialisti.

TTÜ taust

Tallinna Tehnikaülikool on kaasaegne tehnoloogiaülikool, mille tugevus peitub tehnika-, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. Ülikoolis on 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 70 000-ni. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist. Üliõpilastele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu, ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed paremad Põhja-Euroopas. TTÜ loodi 1918. aastal.

IT Kolledži taust

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. IT Kolledžis saab omandada rakendusliku kõrghariduse järgmistel õppekavadel: IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 1040 õppuri. IT Kolledži kaasaegses õppehoones jagavad teadmisi oma ala parimad professionaalid.

Lisainfo

Krõõt Nõges
TTÜ pressiesindaja
mobiil 53 03 61 63
kroot.noges@ttu.ee

Marje Meenov
Eesti Infotehnoloogia Kolledži turundusjuht
tel 6285 817
marje.meenov@itcollege.ee