INGLISE KEELE TASEMETESTID

28. aug. 2017  Teated tudengitele Uudised

Inglise keele tasemetestid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

29.08.2017 kell 12.00 – 13.30, ruum EIK-316
30.08.2017 kell 16.00 – 17.30, ruum EIK-314.

Inglise keele tasemetesti sooritamine on keeleõppe oluline eeltingimus; testitulemus annab ülevaate üliõpilase keeleoskuse taseme vastavusest soovitud aine läbimiseks.
Ained I379 Inglise ärikeel IT spetsialistidele ning I024 Suuline ja kirjalik suhtlus sobivad üliõpilastele, kelle testitulemus on vähemalt 75% (keeleoskustase CEFR B2).

Üliõpilased, kelle keeleoskus on veidi madalam, võivad kokkuleppel õppejõuga aine valida.
Üliõpilased, kes on IT Kolledžis inglise keele tasemetesti varem sooritanud, seda uuesti tegema ei pea.

NB! The students of I024 Oral and Written Communication (with the language proficiency entrance requirement) do not have to take the placement test!

Info:
Kärt Rummel, kart.rummel@ttu.ee