Õppekavanõukogu

IT Kolledži Õppekavanõukogu eesmärgiks on:

  • analüüsida regulaarselt IT Kolledži õppekavade  vastavust dünaamiliselt areneva tööturu vajadustele ja tehnoloogilistele muutustele IKT valdkonnas;
  • tagada õppekavade vastavus õigusaktidele ja kvaliteedinõuete järgimine õppetöös

IT Kolledži õppekavanõukogu  moodustati esmakordselt 16.02.2007 ja selle koosseisu kuulusid nii tööandjate esindajad kui ka IT Kolledži õppejõud. Õppekavanõukogu teine koosseis, kuhu kuulusid lisaks tööandjate esindajatele IT Kolledži vilistlane ja üliõpilaste esindaja, töötas perioodil 01.03.2009 – 28.02.2011.Kolmas koosseis töötas perioodil 15.09.2011 – 22.12.2015.

Õppekavanõukogu liikmed on:

Õppekavajuhid
Katrin Loodus IT süsteemide administreerimise õppekava
Lauri Võsandi IT süsteemide arenduse õppekava
Kristjan Karmo Infosüsteemide analüüsi õppekava
Margus Ernits Küberturbe tehnoloogiate  õppekava
Üliõpilaste esindajad
Mihkel Kristofer Vajak
Vanessa Vorteil
Tööandjate esindajad
Meelis Lang Helmes AS, tarkvaraarenduse juht; IT Kolledži vilistlane
Alar Krist AS Swedbank, Enterprise Information Architect
Märt Kalmo Nortal AS, vanemprogrammeerija
Eesti Infotehnoloogia Kolledži esindajad
Merle Varendi IT Kolledži kvaliteedijuht
Merike Spitsõn IT Kolledži õppekavade arendusjuht