Vilistlasküsitlused

Hea vilistlane!
IT Kolledži jaoks on väga oluline lõpetajate kui tööturule sisenenud spetsialistide arvamustega arvestamine. Vilistlastelt saadud info põhjal saame täiendada õppekavasid, nõustada paremini meie sisseastujaid ja üliõpilasi, kavandada täiendusõpet. 2012 aasta 24. aprill – 14. mai toimus kõiki meie vilistlasi hõlmav küsitlus, mille eesmärgiks oli kaardistada vilistlaste ootusi koolile ja saada infot meie vilistlaste edasise käekäigu kohta. Meenutusi oma õpingute perioodist ja tagasisidet lõpetamisjärgse tegevuse kohta andis 29% meie vilistlastest. Küsitlustulemustega saate tutvuda siin: vilistlasküsitlus.

2013 aastast alates hakkasime regulaarselt viima läbi vilistlasküsitlusi vilistlastele, kellel on möödunud aasta Kolledži lõpetamisest. Toimunud vilistlasküsitluste kokkuvõtted on siin:

  • 2012 aasta vilistlane  – küsitluse valimiks oli 91 vilistlast (mai 2013) ja tagasisidet andis 31% vilistlastest. Loe ka Archimedese ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud kõikide Eesti kõrgkoolide 2012. a vilistlasuuringu lõpparuannet.
  • 2013 aasta vilistlane – küsitluse valimiks oli 63 vilistlast (oktoober 2014) ja tagasisidet andis 51% vilistlastest.
  • 2014 aasta vilistlane – lõpetajaid oli 76  ja tagasisidet andis aprillis 2015 toimunud küsitlusele 44,7% vilistlastest.
  • 2015_vilistlane – lõpetajaid oli 81 ja tagasisidet andis vilistlasküsitlusele (aprill 2016) 39,5% 13 lennu vilistlastest.
SUUR TÄNU meie vilistlastele arvamuse avaldamise eest!

Täiendav info:
Merle Varendi
IT Kolledž
kvaliteedijuht