Koostöö ettevõtetega

Hea ettevõtja

Eesti ühe innovaatilisema kõrgkooli tavatult kiire loomine sai teoks ennekõike Eesti firmade ja riigi suurele moraalsele ja materiaalsele toetusele. Soovime koostööd jätkata ning avada uusi võimalusi kindlustamaks nõutavaimate tehnoloogiaspetsialistide ettevalmistamist.

Erinevate koostöövõimaluste tulemusel on

ettevõttel võimalik:

 • leida tudengite hulgast juba varakult tulevasi kaastöötajaid ehk vähendada personaliotsingu kulusid;
 • osaleda nende koolituse kujundamisel ning suunamisel ehk vähendada personali väljaõppe- ja koolituskulusid;
 • tutvustada tudengitele oma ettevõtet, tooteid ja tehnoloogiaid ning kaasata neid näiteks tootearendusse ehk vähendada turunduskulusid.

kolledžil võimalik:

 • leida häid teemasid lõputöödeks;
 • saada tagasisidet õppekavade arenduseks;
 • leida ainest täienduskoolituskursuste väljatöötamiseks;
 • leida teemasid intensiivõppe nädalaks mõne uurimist vajava probleemi lahendamisel;
 • leida ettevõtetest praktikutest lektoreid nii taseme- kui ka täiendusõppesse;
 • viia läbi laiemat üldsust huvitavaid avalikke loenguid.
 1. Kui teie ettevõttel on huvi ning võimalus pakkuda IT Kolledži tudengitele praktikakohti, siis palume  tutvuda kolledži praktikabörsi põhimõtetega.
 2. Kui soovite tudengeid teavitada vabadest töökohtadest, siis võtke palun ühendust kolledži üliõpilasesindusega.
 3. Tutvuge ka muude koostöövõimalustega: