Partnerlus

IT Kolledžile on võtmetarnijate ja –partnerite roll eelkõige seotud õppeinfrastruktuuri ja –varadega.
Nii arvutiklasside arvutite kui personali käsutuses olevate arvutite uuendamine toimub reeglina iga 4-5 aasta järel. Seoses uude majja kolimisega 2008 aasta jaanuaris, mis tähendas IT Kolledži pidajale EITSA’le ühekordset kapitaliinvesteeringut mahus 100 miljonit krooni on viimastel aastatel (lisaks arvutite uuendamisele) tehtud stabiilselt jooksvaid investeeringuid 400 tuh krooni suuruses summas.

Järgnevalt on nimetatud viimaste aastate olulisemad investeeringud:

  • WIFI seadmed, mis katavad vaba WIFI võrguga kogu maja;
  • Kõikidesse arvutiklassidesse ja auditooriumidesse uued dataprojektorid;
  • Suure võimsusega koopiamasin/võrguprinter/skanner;
  • Kommunikatsiooni- ja infotehnologia arenduskeskus/labor (sh arvutid, võrguseadmed, spetsiaaltarkvara Elionilt ja Ericssonilt);
  • Videokonverentsi seadmete uuendamine (Polycom 7000 VSX);
  • Serverite jätkuv virtualiseerimine, milleks hangiti vajalik riistvara;
  • Kaks loenguruumi (314 ja 316) on varustatud täisautomaatsete loengu salvestustehnikaga Echo 360.