Sisseastujale

Vabariigi Valitsuse 18.12.2008. a. määruse nr 178 “Kõrgharidusstandard” lisa 3 alusel alates 21.08.2010 on Eesti Infotehnoloogia Kolledžile antud tähtajatu õppe läbiviimise õigus õppekavagrupis Informaatika ja infotehnoloogia.

1. augustil 2017 ühinevad Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž, mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja hakkab kandma nime TTÜ IT Kolledž. 

Rakenduslik kõrgharidus on võimalik omandada järgmiste õppekavade alusel (vastuvõtt kuni 2016. aastani):

Nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs toimub õppetöö eesti keeles. Üksikud kursused viiakse läbi inglise keeles, samuti on õppematerjal osaliselt inglise keeles. Õppida on võimalik kas täiskoormusega, osakoormusega või eksternõppes.

Alates 2017. aastast toimub vastuvõtt uutele bakalaureuseõppe õppekavadele, vastuvõtu korraldab TTÜ. Lisainfo siit.

TTÜ vastuvõtu kalendergraafik
TTÜ vastuvõtutingimused

Kandideerimine toimub vastuvõtuperioodil sisseastumise infosüsteemis SAIS.