Sisseastujale

Vabariigi Valitsuse 18.12.2008.a. määruse nr 178 “Kõrgharidusstandard” lisa 3 alusel alates 21.08.2010 on IT
Kolledžile antud tähtajatu õppe läbiviimise õigus õppekavagrupis Informaatika ja infotehnoloogia.

Rakenduslik kõrgharidus on võimalik omandada järgmiste õppekavade alusel:

Nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs toimub õppetöö eesti keeles. Üksikud kursused viiakse läbi inglise keeles, samuti on õppematerjal osaliselt inglise keeles.

Õppida on võimalik kas täiskoormusega, osakoormusega või eksternõppes.

Alates 2013/2014 õppeaasta vastuvõtust kehtivad kõrgkoolidesse sisseastujatele uued reeglid: üliõpilaste jaoks kaovad riikliku koolitustellimuse kohad ning õppeteenustasu maksmine hakkab sõltuma üliõpilase õpiedukusest. Kõrgharidusreformist saab täpsemalt lugeda siit.

Kandideerimine toimub vastuvõtuperioodil sisseastumise infosüsteemis SAIS. Täpsem info sisseastumistingimuste kohta. NB! Vastuvõtutingimused on muutunud!  

Loe lähemalt avalduse esitamisest SAIS-is.

 

Vastuvõtt päeva- ja õhtuõppe õppekavadele toimub 29. juuni – 7. juuli 2016, kaugõppesse 1. – 2. september (avalduste esitamine ainult SAIS-is) ja 3. – 7. september 2016 (avalduste esitamine SAIS-is ja IT Kolledžis kohapeal).

Ühiselamukohad

IT Kolledžil on TTÜ Üliõpilaskülaga kokkulepe kolledži tudengitele ühiselamukohtade võimaldamise osas. Kohataotlus palun esitada vastavalt TTÜ Üliõpilasküla sätestatud tingimustele.


Ajapikendused ajateenistusse kutsumisel