Sisseastujale

Vabariigi Valitsuse 18.12.2008.a. määruse nr 178 “Kõrgharidusstandard” lisa 3 alusel alates 21.08.2010 on IT
Kolledžile antud tähtajatu õppe läbiviimise õigus õppekavagrupis Informaatika ja infotehnoloogia.

Rakenduslik kõrgharidus on võimalik omandada järgmiste õppekavade alusel:

Nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Õppetöö toimub eesti keeles. Üksikud kursused viiakse läbi inglise keeles, samuti on õppematerjal osaliselt inglise keeles.

Õppida on võimalik kas täiskoormusega, osakoormusega või eksternõppes.

Alates 2013/2014 õppeaasta vastuvõtust kehtivad kõrgkoolidesse sisseastujatele uued reeglid: üliõpilaste jaoks kaovad riikliku koolitustellimuse kohad ning õppeteenustasu maksmine hakkab sõltuma üliõpilase õpiedukusest. Kõrgharidusreformist saab täpsemalt lugeda siit.

 
Vastuvõtt päeva- ja õhtuõppe õppekavadele toimub 26. juuni – 6. juuli, kaugõppesse 3. – 9. september 2015.

Kandideerimine toimub vastuvõtuperioodil sisseastumise infosüsteemis SAIS. Täpsem info sisseastumistingimuste kohta. 

Loe lähemalt avalduse esitamisest SAIS-is.

 

 

Ühiselamukohad

IT Kolledžil on TTÜ Üliõpilaskülaga kokkulepe kolledži tudengitele ühiselamukohtade võimaldamise osas. Kohataotlus palun esitada vastavalt TTÜ Üliõpilasküla sätestatud tingimustele.


Ajapikendused ajateenistusse kutsumisel