Sisseastujale

1. augustil 2017 ühinesid Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž (IT Kolledž), mille järgselt kuulub IT Kolledž keskse akadeemilise ja administratiivse üksusena TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu ja kannab nime TTÜ IT Kolledž. Vaata lisaks: www.ittiiger.ee

Alates 2017. aastast toimub vastuvõtt uutele bakalaureuseõppe õppekavadele, vastuvõtu korraldab TTÜ.

 

UUS magistriõppekava!

INFOSÜSTEEMIDE ANALÜÜS JA KAVANDAMINE

IT Kolledži ja TTÜ IT-teaduskonna INFOTUND SISSEASTUJATELE

Esmaspäeval, 12. juunil 2017 kell 16:00 toimus IT Kolledžis, Raja 4C, ruumis 316 IT Kolledži ja TTÜ IT-teaduskonna INFOTUND SISSEASTUJATELE.

Infotunniga oli võimalik liituda ja infot jagada ka Facebookis.

SALVESTUS: IT Kolledži ja TTÜ IT-teaduskonna INFOTUND SISSEASTUJATELE

 

———-

Vabariigi Valitsuse 18.12.2008. a. määruse nr 178 “Kõrgharidusstandard” lisa 3 alusel alates 21.08.2010 on Eesti Infotehnoloogia Kolledžile antud tähtajatu õppe läbiviimise õigus õppekavagrupis Informaatika ja infotehnoloogia.

Rakenduslik kõrgharidus on võimalik omandada järgmiste õppekavade alusel (vastuvõtt kuni 2016. aastani):

Nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs toimub õppetöö eesti keeles. Üksikud kursused viiakse läbi inglise keeles, samuti on õppematerjal osaliselt inglise keeles. Õppida on võimalik kas täiskoormusega, osakoormusega või eksternõppes.

Alates 2017. aastast toimub vastuvõtt uutele bakalaureuseõppe õppekavadele, vastuvõtu korraldab TTÜ.

Kandideerimine toimub vastuvõtuperioodil sisseastumise infosüsteemis SAIS.