Õppimine

Kehtib kuni 2016/2017. õa õppima asunutele

Täiskoormusega õpe (päeva-, õhtu-, kaugõpe)

Täiskoormusega õppides täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75%.
Üliõpilane omab ravikindlustust ja õigust taotleda õppelaenu ning vajaduspõhist õppetoetust.
Täiskoormusega õppimise normide mittetäitmisel määratakse üliõpilane osakoormusega õppesse.

 

Osakoormusega õpe (päeva-, õhtu-, kaugõpe)

Osakoormusega õppides täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 50%, kuid vähem kui 75%.
Osakoormusega õppiv üliõpilane omab õigust ravikindlustusele ning saab taotleda õppelaenu. Osakoormusega õppimise normide mittetäitmisel üliõpilane eksmatrikuleeritakse.

 

Eksternõpe (päeva-, õhtu-, kaugõpe)

Ekstern- ehk vabaõpe on tasemeõppe liik, mille korral õppimine on õppuri ehk eksterni iseseisev tegevus vastavalt õppeteenuslepingu tingimustele. Eksternil on õigus valida õppekavast õppeaineid, osaleda õppetöös, sooritada eksameid ja arvestusi ning jõuda diplomini.
Ekstern ei oma üliõpilase staatust.