TTÜ IT Kolledž kuulub TTÜ infotehnoloogia teaduskonna koosseisu.

Päeva- ja õhtuõpe

Päevaõppes saab omandada kahte eriala: IT-süsteemide administreerimine ja IT-süsteemide arendus.


Õhtuõpe on orienteeritud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada kõrgharidust põhitöö kõrvalt. Analoogselt päevaõppega on ka õhtuõppes võimalik õppida täiskoormus-, osakoormus- ja eksternõppes. Auditoorne õppetöö toimub tööpäevade õhtuti enamasti algusega kell 18.00. Nominaalne õppeaeg on 3 aastat ja õpingute maht on 120 ainepunkti.


Erialad: Infosüsteemide analüüs, Tehnosuhtlus.