Õppemaks

Õppeteenuse tasumäärad ja tähtajad 2016/2017. õppeaastal
 

 

1. OF-õppekohal õppiv üliõpilane:
semestri registreerimistasu: 85 €,
millele lisandub ainepunkti hind: 40 €/EAP
2. Külalisüliõpilane:
ainepunkti hind: 43 €/EAP
3. Eksternõppur:
semestri registreerimistasu: 85 €,
millele lisandub ainepunkti hind: 43 €/EAP
4. Väliskülalisüliõpilane (väljaspoolt EL):
semestri registreerimistasu: 125 €,
millele lisandub ainepunkti hind: 55 €/EAP

Semestri õppemaksu on võimalik tasuda ühes, kahes või neljas (kaugõppe vormis ühes, kahes või kolmes) osas. Ühes osas tasumisel väheneb maksesumma 19 € võrra tingimusel, et deklareeriti minimaalselt 22 EAP ulatuses aineid.

Õppemaksu osamaksete tasumise tähtajad sõltuvalt maksesagedusest:

Päeva- ja õhtuõpe:

Sagedus Sügissemester Kevadsemester
1 20.09 20.02
2 20.09; 10.11 20.02; 10.04
4 20.09; 10.10; 10.11; 10.12 20.02; 10.03; 10.04; 10.05

Kaugõpe:

Sagedus Sügissemester Kevadsemester
1 20.10 10.03
2 20.10; 10.11 10.03; 10.04
3 20.10; 10.11; 10.12 10.03; 10.04; 10.05

 

Õppekulude osalise hüvitamise kohustuse (vt ÕKE p 1.2.19.) tekkimise aluseks olev õppekava täies mahus täitmise määr on vastavalt EIK nõukogu otsusele (protokoll nr 3C-1/13-2, 27.02.2013) 2016/2017. õppeaastal 27 EAP semestris ja õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta. Õppekulude osaline hüvitamine toimub õppekava täies mahus täitmata jäänud semestrile järgneval semestril, täpne maksetähtaeg on määratud esitataval arvel. Õppekulude osalist hüvitamist ei rakendata 2016/2017. õppeaastal tudengitele, kes on õppima asunud enne 2013/2014. õppeaastat. 

 

Õppekava Cyber Security Engineering õppeteenustasu ja maksetähtajad:

Semestri õppeteenustasu täiskoormusega õppes sõltumata deklareeritud/sooritatud EAP-de hulgast: 1200 €;
EAP maksumus osakoormusega õppes: 43 €;
semestri registreerimistasu osakoormusega õppes: 85 €.
Maksetähtaeg on näidatud esitataval arvel. Makseosasid üks. Põhjendatud erisused võimaldatakse tudengi vastava avalduse alusel.

Õppemaks ja õppekulude osalise hüvitamise raames tasumisele kuuluvad summad tasutakse VIITENUMBRI järgi
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kontole:

Swedbank: EE682200221014396246 või
SEB Pank: EE041010220009433011.

Küsimuste korral pöördu raamatupidamine@itcollege.ee.