Vastuvõtt

Eksternõpe

Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • keskharidust tõendav dokument;
 • 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
 • ID-kaart või pass.

Ennistamine

Vastuvõtu tingimus:

endine IT Kolledži üliõpilane on kogunud vähemalt 60 EAP, mis on arvestatavad IT Kolledži õppekava osana.

Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • prorektori nimele vabas vormis kirjalik avaldus eelnevate õpisoorituste arvestamiseks;
 • ID-kaart või pass.

Külalisüliõpilased

Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • tõend teises kõrgkoolis õppimise kohta;
 • 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
 • ID-kaart või pass.

Eesti Infotehnoloogia Kolledžil on sõlmitud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga koostöölepingud, mille alusel on TTÜ infotehnoloogia teaduskonna ja TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna tudengitel võimalus läbida IT Kolledžis külalisüliõpilasena õppeaineid ilma nende eest tasumata (vabade õppekohtade olemasolul). Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus-ankeet;
 • ülikooli suunamisleht;
 • 1 dokumendifoto (digitaalse foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit ja soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
 • ID-kaart või pass.