IT-alaste pädevuste test

IT-alaste pädevuste testi sooritamine on kohustuslik kaugõppe õppekavadele kandideerimisel. Testi edukas sooritamine eeldab varasemat (töö)kogemust IT-valdkonnas, test on valikvastustega ja kandidaat on selle sooritanud juhul, kui vähemalt 30% vastustest on õiged.

Testi näidisküsimustega saab tutvuda siin:

Millised järgmistest mõistetest on pigem seotud kõvaketaste ja kettajagudega:

a) REST
b) GET/PUT
c) MBR
d) GPT
Milleks kasutatakse Kerberos teenust?
a) autentimiseks
b) tulemüüriks
c) tarkvaraarenduse kiiruse mõõtmiseks
d) kõvaketta kiiruse tõstmiseks
Millega on seotud järgmised korraldused: select, update, insert?
a) ASM
b) SQL
c) HTML
d) CSS

Kui oskasid küsimustele ilma kõrvalise abita vastata, siis oled testile oodatud!