Vastuvõtutähtajad 2016/2017. õppeaasta

Vastuvõtt ingliskeelsele õppekavale

kuni 1. mai
Kandideerimisavalduste esitamine sisseastumise infosüsteemis DreamApply (kandidaadid väljastpoolt Euroopa Liitu)
kuni 7. juuli  Kandideerimisavalduste esitamine sisseastumise infosüsteemis DreamApply (kandidaadid Euroopa Liidu piires)
11. aprill – 7. juuli Kandideerimisavalduste esitamine sisseastumise infosüsteemis (edaspidi SAIS)

Põhivastuvõtt

29. juuni – 7. juuli Kandideerimisavalduste esitamine SAIS-is päeva- ja õhtuõppe õppekavadele
29. juuni – 7. juuli IT-alaste pädevuste testile registreerumine
11. – 12. juuli IT-alaste pädevuste testi toimumine
12. juuli  Õppekohtadele sissesaanute nimekirja avaldamine IT Kolledži kodulehel. SAIS-i kaudu vastuvõtukomisjoni otsuse kohta teatiste saatmine
17. juuli Õppekohtadele vastu võetud üliõpilaskandidaatide õppetööle registreerumise tähtaeg
alates 18. juuli Õppeteenuslepingute sõlmimine (omafinantseeritavad õppekohad)
hiljemalt 12. august Avalduste esitamine eksternõppesse asumiseks päeva- ja õhtuõppes (esimese semestri õppeained)
hiljemalt 18. august Immatrikuleerimiskäskkirja avaldamine
29. august
Õppetöö algus päeva- ja õhtuõppes

Kaugõppe dokumentide vastuvõtt

1. – 2. september Kandideerimisavalduste esitamine ainult SAIS-is
3. – 7. september Kandideerimisavalduste esitamine SAIS-is ja IT Kolledžis kohapeal
1. – 7. september IT-alaste pädevuste testile registreerumine
9. – 10. september IT-alaste pädevuste testi toimumine
hiljemalt 12. september Õppekohtadele sissesaanute nimekirja avaldamine IT Kolledži kodulehel. SAIS-i kaudu vastuvõtukomisjoni otsuse kohta teatiste saatmine
hiljemalt 15. september Avalduste esitamine eksternõppesse asumiseks kaugõppes (esimese semestri õppeained)
hiljemalt 20. september Immatrikuleerimiskäskkirja avaldamine
23. september Õppeteenuslepingute sõlmimine (omafinantseeritavad õppekohad) ja õppetöö algus

Vastuvõtt toimub SAIS-i kaudu. Kõik kandidaadid täidavad sisseastumisavalduse SAIS-is, kuid esitada saab avalduse juhul, kui riiklikes registrites on kandideerimiseks vajalikud andmed olemas. Kutsekeskhariduse omandanud ning enne 2004. aastat keskhariduse omandanud kandidaadid esitavad kandideerimiseks vajalikud dokumendid vastuvõtuperioodil IT Kolledžisse, aadressil Raja 4C, Tallinn.