IT Kolledži täiendusõpe korraldab täiendusõpet IT valdkonnas töötavatele spetsialistidele kasutades ITK kaasaegset õppetehnoloogilist baasi

Täiendusõppes saab osaleda kolmel viisil:

1.Valides ained IT Kolledži tasemeõppe õppekavast, mille järgi õpivad üliõpilased ja mis vastab rakenduskõrghariduse tasemele.Tasemeõppe kursuste läbimisel on täiendusõppe ainepunkti hind  57,5 €. Kevadsemestril loetavate ainete loetelu leiate SIIT.

2. Registreerudes lühiajalistele, õhtustele või virtuaalsetele täienduskursustele, mis on spetsiaalselt koostatud ja suunatud erineva valdkonna spetsialistidele.

Õppetöö toimub reeglina ühel või kahel päeval nädalas pärastlõunati 2 kuni 6 akadeemilist tundi (väikeste vaheaegadega).

3. Tellides sisekoolituse. Teie poolt on vajadus ja õpihimulised koolitatavad, meie poolt õppejõud, õppeprogramm ning klassiruum.

NB! IT Kolledž on Eesti Töötukassa koostööpartner ning töötutele koolituskaardi pakkuja.

Tulevased koolitused

Vaata koolituskalendrit