Äriprotsesside modelleerimine

Õppejõud: Merike Kivistik
Toimumisaeg: 15,16 mai, kell 10.00-14.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 10 akadeemilist tundi
Hind: 230 EUR (hinnale lisandub käibemaks)
Kui vajad suuniseid, milleks ja kuidas koostada äriprotsesside mudeleid, siis tule koolitusele, kus fookusesse võtame äriprotsessi mudelite ja nõuete analüüsi. Anname osalejale suuniseid kuidas koostada äriprotsesside mudeleid, oma nägemuse paremaks selgitamiseks ja kirjeldamiseks koostöös partneritega. Lisaks jagame vajalikke nippe testimiseks, mille tulemusena teada saada, kas valitud või tellitud IT rakendus vastab ärinõuetele.

Koolituse eesmärk on anda osalejale suuniseid milleks ja kuidas koostada äriprotsesside mudeleid.  Järgnev pilt annab ülevaate teemadest, milleks luua mudel. Mudeli loomise teema, kuidas luua mudel, mis pakub ülevaate protsesside kaardistamise etappidest ja tulemuste vormistamisest mudelina. Modelleerimise notatsioonidest on lähemaks tutvustamiseks valitud  Business Process Modelling Notation (BPMN). Protsesside ja nõuete kooseksisteerimise teema keskendub dokumentatsiooni arusaadavusele erinevate osapoolte jaoks.

Koolituse lühitutvustus: koolitusel tulevad arutamisele äriprotsessidega seotud teemad, peamiselt küll äriprotsessi mudelite ja nõuete analüüsi osapooltele arusaadavaks tegemise teemad.

 Miks on äriprotsesside modelleerimine oluline?

Äriprotsesside modelleerimine on seotud äris teadmiste ja tegemiste kirjapanemiseks ja uute lahenduste leidmiseks. Oma nägemuse paremaks selgitamiseks ja kirjeldamiseks koostöös partneritega. Lisaks vajalik testimiseks, kas valitud või tellitud IT rakendus vastab ärinõuetele.

Teemad on järgmised:

 1. Mida oodatakse ärianalüütikult?
 2. Milleks luua mudel: abiks protsesside kaardistamisel, muutmisel, parandamisel, mõõtmisel ja koolitamisel.
 3. Osterwalderi ja Y. Pigneur ärimudeli lõuendilt saadav sisend äriprotsesside mudelile.
 4. Seosed reeglite, vajaduste, nõuete ja protsesside vahel.
 5. Äriprotsessi analüüsi läbiviimise sammud.
 6. Äriprotsessi  kaardistamise graafiline vormistamine: erinevad modelleerimise tehnikad ja notatsioonid.
 7. Äriprotsessi mudelipõhine analüüs: vajalikud vaated (tükeldamine) erinevates modelleerimise raamistikes: ARIS,  BPMN, RUP (UML).
 8. BPMN elemendid ja diagrammid
 9. Dokumenteerimine: kes seda vajavad ja millises vormis: analüüsi dokument, projekti mudel, valdkonna mudel, süsteemi mudel.
 10. Nõuete väljaselgitamise erijuhud.
 11. Nõuete ja mudelite arusaadavus erinevate osapoolte jaoks.
 12. Nõuete kirjeldamine mudelis.
 13. Süsteemianalüüsi mudeli (UML mudel) sidumine äriprotsessi mudeliga (BPMN mudel).
 14. Praktilises osas saab kursusel osaleja luua mõned protsessimudelid BPMN notatsiooniga ja koostada ühe projektipõhise analüüsi mudeli  struktuuri.

Kursusel osavõtja saab teada – kuidas dokumenteerida äriprotsessi kasutades modelleerimist ning kuidas äriprotsessi kirjeldust ja mudelit kasutatakse IT lahenduste projekteerimisel.

Hindamiskriteeriumid: oskab kasutada äriprotsesside kirjeldusi ja mudeleid IT lahenduste projektieerimisel. Suudab ühistöö käigus tõendada oma oskusi.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Koolitus annab ülevaate äriprotsesside kirjeldamisest  tarkvaraarenduse kontekstis. Tarkvaraarenduse meetodiks on valitud mudelikeskne arhitektuur (MDA).
Tagasiside koolitusele:
„Meeldis praktiline osa lahendamine üheskoos, mistõttu sai kõige paremini tagasisidet ning reaalsed näited elust enesest“

„Meeldis reaalne ja praktiline näide. Samuti  lektori  oma kogemuste näitamine, kuidas tema teeb jne… see on alati heaks võrdluseks enda metoodikaga ja saab võtta alati häid ideid. Lisaks sai kinnitust, et olen ka ise õigel teel, sest palju asju samamoodi tehtud! Analüüsi tingmärkide seletus oli ka väga hea.“

Registreerumine koolitusele on suletud.