Küberturbe põhialused

Õppejõud: Paul Leis
Toimumisaeg: 03. ja 05.mai 2013, kell 10.00 - 13.15
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 10 akad.tundi
Hind: 230 Eur

Eesmärk: Küberturve pole ainult valitsuse ja NATO küberkaitsekeskuse asi – kõik ettevõtted, eriti kriitilise infrastruktuuri ettevõtted peavad varem või hiljem küberturbega tegelema. Küberturve vajab haritud, kompetentseid spetsialiste, “kübersõdalasi”. Küberturbe temaatika jaguneb kaheks:

 

  • küberturbe tehnoloogia (Internet ja andmeside, arvutite ja võrkude administreerimine, krüptograafia alused, kurivara ja selle analüüs, infosüsteemide ründed ja kaitse, võrguturve ja monitooring, simuleerimine ja praktiline töö)
  • küberturbe korraldus (küberturbe põhialused, küberturbe õiguslikud aspektid, küberturbe korraldus).

 

Ehk pisut teisiti: edukaks küberturbeks on vaja mitmesuguse ettevalmistusega sõdalasi: nii küberturbe spetsialiste, kui ka küberturbe juhte.

 

Sihtgrupp: Küberturbe põhialuste kursus ongi mõeldud küberturbe korralduse alustega tutvumiseks. Kursus võiks huvi pakkuda ettevõte juhile, ettevõtte IT-juhile, IT infoturbe juhile – ja miks mitte ka teistele spetsialistidele.

 

Käsitletavad teemad:

1. küber-/infoturbe mõisted ja mudelid

2. turvapoliitika olemus ja sisu

3.küberrünnakute liigid

4. küber-/infoturbe halduse protsessid

5. infoturbe audit

6. standardid: COBIT, ITIL, ISO 27000

7. küberturbe protsess

8. kriitiline infrastruktuur

9. ettevõtte küberturbe strateegiline plaan

 Tulemus: Küberturbe korralduse alustega tutvumine,  ettekujutus ettevõtte küberturbe strateegia arendamisest.

 

Registreerumine koolitusele on suletud.