Sissejuhatus Apple-i mobiili tehnoloogiatesse kasutades iPhone-i

Õppejõud: Kristen Poola
Toimumisaeg: 13,14,15,20,21,22.november 2013, kell 18.00-21.15
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Tarkvaraarendus
Maht: 24 akadeemilist tundi
Hind: Osalemine on ITLi liikmesfirmade esindajatele ja IT Kolledži TUUMIK projekti partnerite liikmetele tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.

Koolituse eesmärk on tutvustada iOS ja Mac OS X rakenduste väljatöötamist, programmeerimise töövahendeid (xCode), metoodikat ja kasutajaliidese komponente nagu table views, buttons, sliders, navigation. Tutvustada Objective-C 2.0 programmeerimist ja selle seostamist iOS-ga.

Eesmärk: Anda ülevaade iOS programmeerimisest ja luua andmeid säilitav programm.

Eeldused: Programmeerimisoskus algtasemel. Inglise keele oskus tehnilise dokumentatsiooni lugemiseks.

Sihtgrupp: Programmeerijad (algtase)

1. Päeva teemad: xCode, Foundation Framework, UIKit Framework, Objective-C, Model-View-Controller

2. Päeva teemad: Kasutajaliideste (User Interface) programmeerimine iPhone / iPod Touch seadmetel

3. Päeva teemad: Andmete salvestus metoodikad – plist, Core Data

 

 

 

Registreerumine koolitusele on suletud.