Windows Server 2012 administreerimine

Õppejõud: Rain Nahkur
Toimumisaeg: 13,14,15. juuni, kell 9.00-17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Administreerimine
Maht: 24 akad.tundi
Hind: 350 EUR
Koolitusel vaadeldakse Windows Server 2012 peamisi funktsionaalsusi ning tutvustatakse enamlevinud haldustoiminguid. Pikemalt peatutakse Active Directory keskkonna poolt pakutavatel haldusvõimalustel, lühemalt tutvustatakse Windows Server 2012 erinevaid rolle ning Windows operatsioonisüsteemi automatiseeritud paigaldust.

Windows Server 2012 haldamine

Lühitutvustus. Koolitusel vaadeldakse Windows Server 2012 peamisi funktsionaalsusi ning tutvustatakse enamlevinud haldustoiminguid. Pikemalt peatutakse Active Directory keskkonna poolt pakutavatel haldusvõimalustel, lühemalt tutvustatakse Windows Server 2012 erinevaid rolle ning Windows operatsioonisüsteemi automatiseeritud paigaldust.

Eesmärk. Luua eeldused Windows Server 2012 operatsioonisüsteemiga varustatud serverite haldamiseks ning anda ülevaade Active Directory tehnoloogia poolt pakutavatest võimalustest.

Teemad:

  •        Windows Server 2012 lühitutvustus ning uuendused
  •        Windows Server 2012 paigaldus, server rollide haldus
  •        Active Directory paigaldus ning haldus
  •        Kasutajate ning gruppide haldus
  •        Failid ning failserveri haldus
  •        Monitooring ning süsteemitõrgete kõrvaldamine
  •        Printerite ning seadmete haldus
  •        Windows Deployment Services

Hindamiskriteeriumid: oskab Windows Server 2012 operatsioonisüsteemiga varustatud servereid hallata, isesisvalt kasutada Active Directory tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

Õppekirjandus: Lektori poolt jagatavad loengumaterjalid ja slaidiesitlused.

 

 

Registreerumine koolitusele on suletud.