Andmete modelleerimise põhitõed

Õppejõud: Alar Krist
Toimumisaeg: tellimisel sisekoolitusena
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 8 akadeemilist tundi
Hind: 160 Eur

Eesmärk: Värskendada üldteadmisi andmete modelleerimise meetoditest ja vahenditest. Täiendada detailseid teadmisi mõnedest andmete modelleerimise valdkonnast. Täiendada praktilisi andmete modelleerimise oskusi.

Eelteadmised: Üldteadmised andmemudelitest ja andmete modelleerimise meetoditest. Praktilise töö kogemus andmete modelleerimise mõnedes valdkondades. Vajadus parandada andmete modelleerimise kvaliteeti oma töös või ettevõttes laiemalt.

Sihtrühm: IT analüütikud/süsteemianalüütikud, andmebaasi lahenduste arendajad/disainerid/programmeerijad, ärianalüütikud/äriandmete omanikud.

Teemad:

 • Süsteemianalüüsi tähtsamad mudelid
 •  Süsteemianalüüsi unifitseeritud protsess
 • Süsteemianalüüsi tähtsamad vahendid

Süsteemianalüüsi tähtsamad mudelid

 • Business glossary
 •  Business rules
 • Business Domain model
 • Business Process model
 • Conceptual data model
 • Enterprise Information Model
 • Logical data model
 • Physical data model

Andmete modelleerimise meetodid

 • Ärireeglite analüüs
 • Konseptuaalne andmeanalüüs
 • Elementaarlausendite analüüs
 • Andmete normaliseerimine
 • Agiilne andmete modelleerimine
 • Loogilise andmemudeli disain ja valideerimina
 • Füüsilise andmemudeli disain ja optimeerimine
 • Andmemudelite nõuded
 • Andmemudelite disaini üldjuhend

 

Andmete modelleerimise vahendid

 • UML
 • ERD

 Tagasiside koolitusele:

“Super koolitus, üldised ootused said rohkemgi täidetud, kui oleks arvanud.”

“Arvestades materjalide hulka ja kiiret kava, oli tulemus väga hea ning nüüd on vaja süviti edasi uurida.”

 

 

Registreerumine koolitusele on suletud.