Linuxi administreerimine (kesktase)

Õppejõud: Antti Andreimann
Toimumisaeg: veeburar 2015 Täpsemad kuupäevad selgitamisel.
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Administreerimine
Maht: 24 akadeemilist tundi
Hind: 307 Eur

Lühike sisukirjeldus: Kursuse esimeses osas õpitakse tundma Linux süsteemi toimimist nö „kaane all“. Teises osas õpitakse paigaldama ja konfigureerima erinevaid võrguteenuseid. Kursuse teise osa alguses korratakse taseme ühtlustamiseks TCP/IP võrgu põhialuseid. Kursust loetakse RedHat Linuxi või Fedora baasil.

Eelteadmised/eeldused: Eelnev UNIX tüüpi süsteemi kasutus- ja administreerimiskogemus. (ITK ainetest “Operatsioonisüsteemide administreerimine” või täiendõppekursuse “Unix/Linux algajaile” läbimine)

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud tugeva infotehnoloogilise põhjaga arvutispetsialistidele. Kursuse rõhk on eelkõige võrguhalduril, kelle tööülesannete hulka kuulub igapäevane serverite, võrgu jms hooldus, konfigureerimine ja uute seadmete installatsioon.

Teemad: 1. Sissejuhatus. Linuxi paigaldamine, esialgne konfigureerimine ja kasutajate haldamine. 2. Alglaadimine ja alglaadimisega seotud probleemide lahendamine. 3. Tarkvarahaldus (RPM, YUM) 4. IP võrgu alused. Võrgu konfigureerimine. Võrgu diagnostika. 5. E-postisüsteem (sendmail). 6. Veebiserveri konfigureerimine, FTP serveri konfigureerimine (vsftpd). 7. Nn. „kettajagamisteenused“ (Samba). 8. Vaba teema (osalejate poolt pakutud). Iseseisva töö ajakava ja kirjeldus: Loengutes käsitletud teemade iseseisev süvendamine toimub kursuse vältel, lisaks sellele tuleb tudengitel iseseisvalt läbi töötada õppekirjandus ning erinevate süsteemiosade konfigureerimisjuhendid ja käsiraamatud. Teadmiste kontrolli vormid: Soovi korral nn. performance-based eksam: etteantud ülesannete lahendamine ja teenuste konfigureerimine piiratud aja jooksul. Eksami hindamiskriteeriumid: Eksam koosneb kahest osast: probleemide lahendamine ja teenuste konfigureerimine. Mõlemas osas on viis ülesannet. Ülesanded on võrdse kaaluga, kuid nende keerukusaste on erinev. Eksam loetakse sooritatuks kui mõlemast osast on kogutud vähemalt 51% punkte.

Õppekirjandus: 1. RedHat Linux system administrator primer jt. RHL manualid (http://www.redhat.com)

Registreerumine koolitusele on suletud.