Linuxi administreerimine edasijõudnutele

Õppejõud: Lauri Võsandi (omab magistrikraadi Embedded Systems erialal. Töötab Eesti Infotehnoloogia Kolledžis õppejõuna. Omab LPIC-3 sertifikaati).
Toimumisaeg: 27, 28, 29 märts 2017, kell 9.00-17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Administreerimine
Maht: 24 akadeemilist tundi (õppe kogumaht jaguneb: 60% auditoorne töö 30% praktiline töö, 10% iseseisev töö)
Hind: 450 EUR (hinnale lisandub käibemaks)

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused GNU Linux süsteemide administreerimisel.

Lühike sisukirjeldus: Linux laadsete süsteemide administreerimine Debian ja Ubuntu GNU/Linux näitel. 

Eelteadmised/eeldused: Koolitusel osaleja peab oskama GNU/Linux haldamist tasanduskursuse tasemel.

Peab oskama kasutada tekstiredaktorit.

Peab oskama töötada Linux käsurea tööriistadega (grep, find, ls, chmod, chown, less, mkdir,  rm, date, ssh, ifconfig, ping, dig)

Leiab üles erinevate teenuste konfiguratsioonifailid ja log failid, ning oskab neid lugeda

Peab oskama luua ja hallata kasutajaid (adduser, addgroup, usermod, getent jne)

Peab oskama töötada protsessidega (<, >, &, |, &&, ||, jobs, ps)

Sihtgrupp: Süsteemiadministraatorid, kes saavad GNU/Linux käsureal hakkama, kuid soovivad end täiendada.

Koolitus toimumub, kui grupis on minimaalselt 6 ja maksimaalselt 12 osalejat.

Koolituse õpiväljundid:

Oskab selgitada põhilisi Linux distributsiooni allkomponente ja nendevahelisi seoseid

Oskab üles seada Linux baasil taristut autentimiseks, tulemüürimiseks, VPN-i

Oskab skriptida (Bash, Python)

Oskab seadistada Secure Shelli ning avaliku võtmega autentimist

Oskab IPv4 võrku seadistada ja siluda

Oskab DNS nimeserverit (dnsmasq) üles seada

Oskab DHCP teenust (ISC DHCP server, dnsmasq) üles seada

Oskab domeenikontrollerit (Samba) üles seada ning arvuteid domeeni lisada

Oskab seadistada PAM autentimismooduleid ning kasutada LDAP päringu tööriistasid

Oskab üles seada failiserverit (NFS, SMB)

Oskab üles seada võrgust alglaadimist (PXE, LTSP)

Oskab üles seada veebiserverit (Apache, Nginx)

Oskab seadistada e-postiteenust (Postfix)

Oskab üles seada virtuaalprivaatvõrku (OpenVPN, IPsec)

Oskab üles seada statistika kogumist (collectd) ja logimist (rsyslog)

Oskab kasutada kaughaldus- ja kiirpaigaldusvahendeid (Puppet, Butterknife)

Oskab seadistada tulemüüri (iptables) ja kasutada turvatööriistu (nmap, fail2ban)

Oskab tarkvara paigaldada lähtekoodist

Oskab üles seada varundamist (dd, partclone, rsync, Btrfs snapshot)

Hindamiskriteeriumid: suudab ühistöö käigus tõendada eelpool nimetatud oskusi.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus ja tõend. Koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, muudel juhtudel tõend.

 

Registreerumine koolitusele on suletud.