COBITI põhine IT audit juhtidele

Õppejõud: Paul Leis
Toimumisaeg: 05.-06.november 2012, kell 11.00 - 14.15
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 8 akadeemilist tundi
Hind: 230 EUR

Eesmärk:IT juht ja tema meeskond on auditeerimisel “teisel pool lauda“. Miks ja mida peaksid IT juhid ja spetsialistid teadma IT auditeerimisest? Kas ja kuidas oleks auditi alastest teadmistest kasu IT organisatsiooni töö tõhustamisel? Kursuse eesmärgiks on IT auditeerimise printsiipide ja meetodite tutvustamine.

Eeldused: Eelteadmisi pole vaja, on soovitav töötada IT organisatsioonis

Sihtgrupp: IT spetsialistid, IT juhid, firmajuhid, audiitorid

Tulemused: Teadmised IT auditi läbiviimiseks, oskus olla auditeeritav.

Õppetöö sisu: IT juht ja tema meeskond on auditeerimisel “teisel pool lauda“. Miks ja mida peaksid IT juhid ja spetsialistid teadma IT auditeerimisest? Kas ja kuidas oleks auditi alastest teadmistest kasu IT organisatsiooni töö tõhustamisel? COBITi komponendid. IT auditi läbiviimise protsess. Operatsiooniriskid, IT riskid ja nende leevendamiseks/haldamiseks rakendatavad juhtimismeetmed. COBITi raamstruktuur, juhtimiseesmärgid, juhtimistavad ja haldussuunised. IT-protsesside küpsusmudelid. IT audit Eesti õigussüsteemis. IS audit siseauditi osana. IT standartimine. Ettevõtte ärieesmärgid ja IT haldus. IT strateegiline plaan. Infoarhitektuur. IT organisatsioon. Kvaliteedihaldus. Muutuste haldus. Teenustasemete haldus, ITIL. IT protsesside seire. IT auditi planeerimine. IT auditi tulemuste hindamine, järelkontrollid. IT auditi koht IT juhtimises.

Registreerumine koolitusele on suletud.