Infotehnoloogia strateegiline juhtimine

Õppejõud: Paul Leis
Toimumisaeg: 04.-05.juuni 2013, kell 10.00 -11.15
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 10 akad.tundi
Hind: 230 EUR

 

Nimetus inglise keeles: Strategical management of information technology

Eesmärk : IT juhtimise strateegia kavandamise ja strateegia elluviimise metoodikate omandamine

 

Lühikirjeldus

 

Strateegia mõiste. IT strateegia seos äristrateegiaga. IT strateegia tahud: tehnoloogia, inimesed/organisatsioon, protsessid. Agiilne strateegia. IT strateegiline, taktikaline ja operatiivjuhtimine. IT strateegilise plaani koostamine, SWOT-analüüs. IT strateegilise plaani täitmine ja täitmise seire. IT tegevuse mõõdikud: tasakaalustatud tulemuskaart. IT eelarve/prognoos IT strateegilises plaanis. IT riskide juhtimine. IT audit ja IT strateegia. IT strateegiline planeerimine

 

1. IT valitsemine – IT Governance (IT valitsemise valdkonnad – Focus Areas of IT Governance, IT valitsemise protsess – IT Governance Process, IT joondamine – IT Alignment, COBIT 4.0: IT valitsemise karkass)

 

2. Juhtimine kaose piiril (Management at the Edge of Chaos)  • Süsteemid (mittelineaarsus, kaos, keerulised adaptiivsed süsteemid, ise-organiseeruvus) •  “Klassikaline projektijuhtimine” (PMBOK, PRINCE2)  • Agiilne juhtimine – Agile Management (Agile Manifesto, tasakaal kaose ja korra vahel)  • IT strateegia ja Eesti

 

3. Enterprise Risk Management o Risk Management Basics • Operational Risk • Risk Management Process •  Enterprise Risk Management – Integrated Risk Management Framework

 

4. IT Strateegia •  Strategy (According to Henry Mintzberg, According to Treacy and Wiersema, Three Forms of Strategy, Corporate versus Competitive Strategy, Three-layer framework to define the components of a strategy, “Mission statements” and “core values, Business Strategy) •  IT Strateegia mõiste  • IT planeerimine • IT planeerimise kontekst • Strateegiline eesmärk • Pikaajaline “IT plaan” • Sisend äristrateegiast • 3aasta IT plaan • IT strateegia määratlemine (SWOT-analüüs, GAP-analüüs)  • Strateegia komponendid •  Strateegia elluviimine – IT plaanimise/toimimise mõõdikud (Critical Success Factors, CSF; Key Goal Indicators, KGI; Key Performance Indicators, KPI)  • Tasakaalustatud tulemuskaart – Balanced Scorecard (esimese, teise ja kolmanda põlvkonna tasakaalustatud tulemuskaart). •  Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 (projekt-programm-portfell) – strateegia(te) realiseerimise instrument

 

 

Registreerumine koolitusele on suletud.