Agiilne tarkvaraarendus

Õppejõud: Paul Leis
Toimumisaeg: 23.-24.mai 2013, kell 10.00-13.15
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 10 akadeemilist tundi
Hind: 230 EUR
Kursuse oluliseks eesmärgiks on agiilse tarkvaraarenduse pritsiipide käsitlemine, mis on eelduseks tõhusate tarkvaraarenduse agiilprotsesside loomisele ja evitamisele ettevõttes. Kuna tänapäeval enamikel ettevõtetel pole ainsatki IT toetuseta äritoodet, siis on ilmne, et tarkvaraarenduse tõhusus on üheks olulisemaks ettevõtte konkurentsivõime teguriks.

 

Lühitutvustus: Pole üllatav, et agiilne tarkvaraarendus on võitnud järjest enam poolehoidjaid: konkurentsivõitluses ei jää ellu mitte kõige tugevamad, vaid kõige kohanemisvõimelisemad.

Eesmärk: Kursuse oluliseks eesmärgiks on agiilse tarkvaraarenduse pritsiipide käsitlemine, mis on eelduseks tõhusate tarkvaraarenduse agiilprotsesside loomisele ja evitamisele ettevõttes. Kuna tänapäeval enamikel ettevõtetel pole ainsatki IT toetuseta äritoodet, siis on ilmne, et tarkvaraarenduse tõhusus on üheks olulisemaks ettevõtte konkurentsivõime teguriks.

Sihtrühm: Äripoole ja IT projekti- ja arendusjuhid, üldse mitme taseme IT juhid, aga ka tarkvaraarendajad, ITpõhistes äriprojektides osalejad. Üldse kõik, kel on tegemist tarkvara arendamisega, nii äripoolel kui ka ITs.

Eelteadmised: Eelteadmisi ei eelda, kuid IT põhistes projektides osalemise kogemus on kasuks.

Metoodikaid on üsna palju, missugust neist valida/evitada? Valiku tegemisel tuleb lähtuda ettevõtte äriprotsessidest, arendustiimi suurusest ja eripärast, ärivaldkonna stabiilsusest/agiilsusest jm teguritest.

Viimasel ajal kasvanud Scrumi ja hübriidmetoodika Scrum-ekstreemprogrammeerimine populaarsus. Ülikuum teema on Kanban tarkvarainseneeria.

Kava:

  • Ekstreemprogrammeerimine
  • Scrum
  • Lean Development
  • Kanban
  • Feature Driven Development
  • Crystal metoodikate pere
  • IBM Rational Unified Processi (RUP) agiilsed derivaadid: Agile Unified Process, Essential Unified Process, Open Unified Process

 

 

Registreerumine koolitusele on suletud.