ITIL V3 baaskoolitus

Õppejõud: Guido Leibur
Toimumisaeg: sügis 2014, kell 10.00 - 17.00
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: IT juhtimine
Maht: 10 akadeemilist tundi
Hind: 260 EUR

Eeldused: Soovitav töötamine IT valdkonnas või kokkupuutes IT-ga.
Sihtgrupp: IT organisatsiooni kõik töötajad, äri- (sisu-)poole töötajad.
Tulemused: Tähtsamate IT protsesside tundmine, nende protsesside rakendamine koostöös äripoolega.

 Õppetöö (koolituse) sisu: Põhimõisted. Teenuste halduse põhimõtted. Teenuste halduse küpsuse tasemed. Tasakaalustatud juhtimine. RACI mudel. Olulisemad protsessid ja funktsioonid: intsidendihaldus, probleemihaldus, teenindussoovi täitmine, kasutajatugi (Service Desk), teenuste kataloogi haldus, teenuste haldus, käideldavuse haldus, talitluspidevuse haldus, teenuste vara- ja konfiguratsioonihaldus, muudatuse- ja redaktsioonihaldus, teenuste valideerimine ja testimine, teenuste finantshaldus, teenuste järjepidev parandamine. ITIL protsesside praktiline rakendamine.

 

 

Kursus põhineb ITIL V3 materjalidel ja lektori praktilistel kogemustel.
Eesmärk:

Anda baasteadmised IT töökorraldusest ettevõttes. Seda IT halduse põhiprotsesside parema tundmise kaudu. Omandada ühtne terminoloogia IT teenuste halduse valdkonnas.

Registreerumine koolitusele on suletud.