Disaini mustrid

Õppejõud: Anton Keks
Toimumisaeg: 2013 aastal, kuupäevad täpsustuvad
Ruum: 320 (arvutiklass)
Kategooria: Tarkvaraarendus
Maht: 8 akadeemilist tundi
Hind: 340 Eur

Lühitutvustus:Koolitusel õpetatakse head tarkvaradisaini, kasutades objekt-orienteeritud programmeerimist, disaini mustreid, ja teisi olulisi aspekte, et valmis tarkvara oleks hästi töötav ja hallatav aastate jooksul ilma selleta, et keegi tahaks seda täielikult ümber kirjutada. Selline oskus on kindlasti üks nendest olulisematest, mis eristabki keskmist programmeerijat heast ja nõutud tarkvara arendajast. Praktika osas tuleb ligi 10 väikest ülesande püstitust, kus osalejad peavad koos ära arvama kõige sobilikuma disaini mustri ning lahendama probleemi modifitseerides etteantud Java koodi.

 Sihtrühm: Koolitusel õpetatakse vajalikke teadmisi algajatele, samas antakse palju kasulikke vihjeid ja nõuandeid ka kogenumatele tarkvaraarendajatele, kes tahavad oma tarkvara disainialaseid oskusi arendada. Suurem osa materjalist on programmeerimiskeelest sõltumatu, kuigi praktilised ülesanded tulevad Java keele baasil, mille algteadmised oleksid kasulikud.

 Käsitletud teemad (8 tundi koos praktilise tööga):

 • Architecture vs Design
 • Simplicity, clean code
 • Refactoring
 • Encapsulation, Loose coupling, High coherence
 • Immutability & Stateless classes: why these are important
 • Thread safety
 • Basic theory and reasons for Design Patterns in OOP
 • GOF pattern classification
 • Singleton, and why sometimes it can be an anti-pattern
 • Factory patterns
 • Builder
 • Prototype
 • Iterator
 • Decorator, Adapter, Composite
 • State & Strategy
 • Facade
 • Observer
 • Dependency Injection
 • DB access patterns: Active Record vs Data Access Object

 

 

Registreerumine koolitusele on suletud.