Interaktiivne meedia ja disainikursus

Õppejõud: Eva Sepping, Peeter Urtson
Toimumisaeg: 05.aprill - 01.juuni 2012
Ruum:
Kategooria: Graafika ja kujundus
Maht:
Hind: 700 eurot

Interaktiivse meedia ja disaini kursus koosneb neljast moodulist: Adobe Flashi algajatele (E-kursus), Adobe Flashi II tase (E-kursus) ja pilditöötlus vabavaraga GIMP.

1. Adobe Flashi algajate E-kursus. Lühitutvustus: Flash programmiga tehakse internetti animatsioone ja illustratsioone. Kasutades graafika salvestamiseks vektoreid on tulemus suurendatav, kuid failisuuruselt väike. Flash Playeri laia leviku tõttu on see väga suurele osale interneti kasutajatest nähtav ilma lisaprogrammide installeerimiseta. Kui kasutada Action Scripti on võimalik lisada animatsioonidele interaktiivsust ja edasist funktsionaalsust.
Eesmärk: Anda kursusel osalenutele algteadmised Flashist ja selle võimalustest. Edukalt lõpetanu oskab iseseisvalt luua interaktiivseid illustratsioone, erinevaid animatsioone ja esitlusi.
Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad omandada teoreetilisi ning praktilisi teadmisi Flash programmist ning on huvitatud veebianimatsioonide ja interaktiivsete projektide teostamisest

Lühike sisukirjeldus:
Flashi ajalugu, kasutusalad, võimalused. – Programmi töökeskkonna tutvustus. – Vektorgraafika eelised veebis. – Uue graafika loomine ning olemas oleva optimeerimine. – Bitmap graafika kasutamine. – Flash animatsiooni tutvustus. – Algsed animatsioonid. – Lihtne scripti kasutus. – Interaktiivsed animatsioonid. – Komponentide kasutamine. – Keerukamate scriptide tutvustus.

2. Adobe Flashi II tase. Eesmärk: Õppeaine eesmärgiks on anda õppurile oskus rakendada Adobe Flash tehnoloogiat mängude, veebi tarkvara ja ka reklaami loomisel.

Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad õppida Flash programmeerimist ja kujundamist.
Eelteadmised/eeldused: Algteadmisi Adobe Flash programmist (tööriistad, animatsioonide liigid, värviefektid jne)
Lühike sisukirjeldus: Peamine tähelepanu Action Script 2 -le. Lühidalt sellest mida on üldse võimalik teha. AS2 andmetüübid. Koodi süntaks ja soovitused koodi kirjutamisel. Funktsioonid, klassid, extendimine, eventide püüdmine, timer. Erinevate sümbolite kasutamine AS-ga Flash security sandbox. Konditsioonid ja kordused. Kursuse lõpus lahendatakse projektiülesaane.

 

 3.Pilditöötlus vabaraga GIMP Lühitutvustus: GIMP on populaarne vabavaraline kujundusprogramm, millega saab töödelda fotosid,  joonistada pilte, luua animatsioone ja konverteerida loodud faile mitmesse formaati. GIMP on täiesti võrreldav populaarseima pikselgraafika programmiga Photoshop. Praktiliselt peaaegu kõike, mida saab teha Photoshop programmiga, on võimalik teha ka GIMP programmiga. GIMP lubab faile konverteerida Photoshop failideks, samuti on võimalik avada GIMP programmis Photoshop faile. Mis kõige tähtsam – vastupidiselt Photoshop-ile, mis on kasutajale suhteliselt kallis osta, on GIMP vabavara, mida on lubatud kasutada ka ärilistel eesmärkidel. Kasutades GIMP programmi, kasutate pikselgraafika loomiseks legaalset tarkvara.(loe lähemalt: http://www.gimp.org)
Eesmärk:Kursuse lõpuks kursusel osalejad valdavad pilditöötluse põhimõtteid; oskavad luua lihtsaid animatsioone.Eeldused: Piisav juurdepääs internetiühendusega arvutile, arvuti kasutamise oskus.Sihtgrupp:Kõik, kes soovivad omandada teoreetilisi ning praktilisi teadmisi pilditöötlusest ja arvutigraafikast.Teemad:• Sissejuhatus pilditöötlusse: vektorgraafika, pikselgraafika, pildiformaadid, pildi suurus. • Programmi GIMP installeerimine. • Töötamine programmiga Gimp. • Pildi avamine, suuruse muutmine, lõikamine, kopeerimine, teisaldamine ja salvestamine. • Uue pildi loomine ja joonistamine. • Teksti lisamine ja kujundamine. Kihid. • Selekteerimine. Pildi värvide muutmine. Pildi hele-tumeduse muutmine. • Filtrite kasutamine. • Lihtsama animatsiooni loomine.
Registreerumine koolitusele on suletud.