Cisco ASA tulemüür

Õppejõud: Truls Ringkjob
Toimumisaeg: 29.november 2013, kell 10.00 - 17.15
409 Kategooria: Võrgundus
Maht: 8 akadeemilist tundi
Hind: 250 eurot
ASA intensiivkursuse eesmärgiks on anda ülevaade ASA võimalustest. Kursuse laboritööde käigus antakse praktilised oskused ASA konfigureerimiseks ja kasutatud laborijuhendeid võite kasutada oma ASA seadmete konfigureerimise abimaterjalidena.

Eesmärk: ASA intensiivkursuse eesmärgiks on anda ülevaade ASA võimalustest. Kursuse laboritööde käigus antakse praktilised oskused ASA konfigureerimiseks ja kasutatud laborijuhendeid võite kasutada oma ASA seadmete konfigureerimise abimaterjalidena.

Sihtgrupp: Inimesed kes on läbinud CCNA kursuse või omavad vähemalt kolmeaastast võrkude administreerimise kogemust.

Peale kursuse lõppu olete võimelised tegema järgmisi asju:

*  Installeerima ja tööle rakendama ASA tulemüüri;

* Konfigureerima ASA tulemüüri baasteenuseid kasutades selleks ASDMi (Cisco Adaptive Security Device Manager);

* Konfigureerima ASAt pakkumaks NAT teenust;

* Konfigureerima ja kasutades selleks lokaalset andmebaasi ja AAA serverit;

* Oskate rakendada Modular Policy Framework (MFP) tehnoloogiat ASAl;

* Kasutades ASAt luua AnyConnect SSL VPN ja klienditarkvarata SSL (Clientless SSL VPN) VPN võrke.

 Õppetöö toimub inglise keeles.

**********************************************************************

Goal: ASA boot camp is designed to give a overview of what can be done with an ASA. As well as give you the practical knowledge you need to configure the ASA. The practical knowledge will be obtain by doing labs. And you will be able to keep the labs for future reference when configuring your own ASA.

Target group: The target group are those individuals that have already completed the CCNA course or have at least three to four year experience in administrate networks.

 After completion of this course you will be able to do the following:

*Implement an ASA firewall configuration

*Configure an ASA basic firewall services using ASDM

*Configure an ASA to provide NAT services

*Configure and access control using the local database and AAA server

*Lean about the Modular Policy Framework or MPF on the ASA

*Implement an AnyConnect SSL VPN and clientless SSL VPN on an ASA

 

Registreerumine koolitusele on suletud.